Подменю „Формуляри“

Съдържа команди за включване на режима „Проектиране на формуляр“, разрешаване/забраняване на помощниците за контроли и вмъкване на контроли за формуляр в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Формуляри.


Режим „Проектиране“

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате контролите, и изключете, за да ги ползвате.

Помощници за контроли

Указва дали при вмъкване на нова контрола да се стартира автоматично помощник. Тази настройка важи глобално за всички документи.

Свойства на контролите

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Навигатор за формуляри

Отваря навигатора за формуляри. В прозореца Навигатор за формуляри се показват всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им контроли.

Ред на активиране

Отваря диалога Ред на обхождане, за да можете да промените реда, в който полетата на контроли получават фокуса, когато потребителят натисне клавиша Tab.

Добавяне на поле

Отваря прозорец, в който можете да изберете поле в база от данни за добавяне към формуляра или справката.

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Автоматично фокусиране на контролите

Моля, подкрепете ни!