Лента „Възпроизвеждане на мултимедия“

Отваряне на лентата с инструменти „Възпроизвеждане на мултимедия“

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Възпроизвеждане на мултимедия.


Отваряне

Отваря файл с видео или звук, който искате да прегледате.

Прилагане

Вмъква текущия файл с видео или звук като мултимедиен обект в текущия документ.

Възпроизвеждане

Възпроизвежда текущия файл.

Пауза

Поставя на пауза или продължава възпроизвеждането на текущия файл.

Спиране

Спира възпроизвеждането на текущия файл.

Повтаряне

Възпроизвежда файла циклично.

Без звук

Включва и изключва звука.

Плъзгач за силата на звука

Настройва силата на звука.

Изглед

Настройва размера на изпълняваното видео.

Плъзгач за позицията

Служи за преминаване към друга позиция във файла.

Моля, подкрепете ни!