Поддръжка на платформата Java

LibreOffice поддържа платформата Java за изпълнение на приложения и компоненти, базирани на архитектурата JavaBeans.

За да работи поддръжката на LibreOffice за Java, трябва първо да инсталирате средата за изпълнение Java 2 Runtime Environment. При инсталирането на LibreOffice сте получили автоматична подкана да инсталирате тези файлове, ако те все още не са били инсталирани. Ако е нужно, можете да ги инсталирате и сега.

За да се изпълняват приложения на Java, поддръжката на платформата трябва да бъде активирана в LibreOffice.

Икона Бележка

Преди да можете да използвате драйвера за JDBC, трябва да добавите пътя до класовете му. Изберете - LibreOffice - Разширени и натиснете бутона „Път за класове“. След като добавите информацията за пътя, рестартирайте LibreOffice.


Икона Бележка

Промените в раздела - LibreOffice - Разширени ще влязат в сила дори ако виртуалната машина на Java вече е стартирана. След промени в параметъра ClassPath трябва да рестартирате LibreOffice. Същото важи за промени в раздела - Интернет - Прокси. Само полетата „Прокси за HTTP“ и „Прокси за FTP“ и съответните портове не изискват рестартиране – те се обработват, когато натиснете OK.


Моля, подкрепете ни!