Речници на понятия

Този раздел съдържа общ речник на техническите термини, използвани в LibreOffice, както и списък на термини, свързани с Интернет.

Общ речник на понятията

Този речник съдържа обяснения на някои от най-важните термини, използвани в LibreOffice.

Речник на термините, свързани с Интернет

Ако сте нови в Интернет, ще се сблъскате с непознати термини: браузър, показалец, електронна поща, уебстраница, търсеща машина и много други. За да улесним първите ви стъпки, в този речник на понятията са обяснени най-важните термини, които можете да срещнете при работа с Интернет, интранет, поща и новини.

Моля, подкрепете ни!