Лента Редактиране по възли

Лентата Редактиране по възли се появява, когато изберете многоъгълник и щракнете върху Редактиране по възли.

Предоставяните функции ви позволяват да редактирате възлите от крива или обект, преобразуван до крива. Налице са следните икони:

Редактиране по възли

Иконата Възли ви позволява да включвате и изключвате режима на редактиране на криви на Безие. В режима на редактиране можете да избирате отделните възли от нарисувания обект.

Икона за редактиране по възли

Редактиране по възли

Местене на възли

Включва режим, в който можете да местите възли. Когато поставите показалеца на мишката върху възел, до него се появява малко празно квадратче. Плъзнете възела на друго място. Кривата от двете страни на възела ще следва движението, като отрязъкът от кривата между съседните възли ще променя формата си.

Посочете кривата между два възела или вътрешността на затворена крива и плъзнете с мишката, за да преместите цялата крива, без да я деформирате.

Икона за местене на възли

Местене на възли

Вмъкване на възли

Включва режима на вмъкване, който ви позволява да вмъквате възли. Също така можете да местите възли, както в режима за местене. Ако обаче щракнете върху крива между два възела и преместите леко мишката с натиснат бутон, ще вмъкнете нов възел. Възелът ще бъде гладък и линиите към контролните точки ще бъдат успоредни и ще остават успоредни при местене.

Ако желаете да създадете ъглов възел, трябва да вмъкнете гладък или симетричен възел, след което да го преобразувате в ъглов чрез иконата Ъглов възел.

Икона за вмъкване на възли

Вмъкване на възли

Изтриване на възли

Иконата Изтриване на възли служи за изтриване на един или няколко избрани възела. Ако желаете да изберете няколко възела, щракайте върху тях със задържан клавиш Shift.

Първо изберете възлите за изтриване, след това щракнете върху този бутон или натиснете Del.

Икона за изтриване на възли

Изтриване на възли

Разделяне на крива

Иконата Разделяне на крива разделя крива на две. Изберете възела или възлите, в които желаете да разделите кривата, след което щракнете върху иконата.

Икона за разделяне на крива

Разделяне на крива

Преобразуване в крива

Преобразува крива в права линия или обратно. Ако изберете само един възел, се преобразува кривата преди него. Ако изберете два възела, се преобразува кривата между тях. Ако изберете повече от два възела, при всяко щракване върху иконата ще бъде преобразуван различен отрязък от кривата. Ако е нужно, гладките възли се преобразуват в ъглови или обратно.

Ако даден сегмент от кривата е прав, крайните му възли имат максимум по една контролна точка. Те не могат да бъдат преобразувани в гладки, освен ако правата линия бъде превърната обратно в крива.

Икона за преобразуване в крива

Преобразуване в крива

Ъглов възел

Преобразува избрания възел или възли в ъглови. Ъгловите възли имат по две подвижни контролни точки, независими една от друга. Затова кривите линии не преминават направо през възела, а оформят чупка.

Икона за ъглов възел

Ъглов възел

Гладък преход

Преобразува ъглов или симетричен възел в гладък. Двете контролни точки на ъгловия възел се поставят една срещу друга и могат да се местят само едновременно. Разстоянията между възела и двете контролни точки може да са различни, което ви позволява да регулирате кривината на линията.

Икона за гладък преход

Гладък преход

Симетричен преход

Тази икона преобразува ъглов или гладък възел в симетричен. Двете контролни точки на ъгловия възел се поставят една срещу друга, на равни разстояния от възела. Те могат да се местят само едновременно и кривината е еднаква и в двете посоки.

Икона за симетричен преход

Симетричен преход

Затваряне на крива на Безие

Затваря начупена или крива линия. Затварянето става чрез свързване на последната точка с първата (отбелязана с по-голямо квадратче).

Икона за затваряне на крива на Безие

Затваряне на крива на Безие

Елиминиране на възли

Маркира текущия възел или избраните възли за изтриване. Това става, ако възелът се намира на права линия. Ако преобразувате крива в прави линии чрез иконата Преобразуване в крива или промените крива с мишката така, че някой възел да се намира на права линия, той ще бъде изтрит. Ъгълът, след който се извършва редукция на възлите,

Икона за елиминиране на възли

Елиминиране на възли

Моля, подкрепете ни!