Лента Проектиране на формуляр

Лентата за проектиране на формуляр се появява, когато изберете обект от формуляр в режим Проектиране.

Котва

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

Икона за закотвяне

Котва

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

Избор

Икона за избиране

Тази икона превключва показалеца на мишката към режим на избиране или изключва този режим. Той служи за избиране на контроли в текущия формуляр.

Режим "Проектиране" - вкл./изкл.

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате контролите, и изключете, за да ги ползвате.

Икона за режим „Проектиране“

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

Свойства на контролите

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Икона за контрола

Контрола

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Икона за формуляр

Формуляр

Навигатор на данни

Задава структурата на данните за текущия документ във формат XForms.

Навигатор за формуляри

Отваря навигатора за формуляри. В прозореца Навигатор за формуляри се показват всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им контроли.

Икона „Навигатор за формуляри“

Навигатор за формуляри

Добавяне на поле

Отваря прозорец, в който можете да изберете поле в база от данни за добавяне към формуляра или справката.

Икона за добавяне на поле

Добавяне на поле

Ред на активиране

Отваря диалога Ред на обхождане, за да можете да промените реда, в който полетата на контроли получават фокуса, когато потребителят натисне клавиша Tab.

Икона за ред на активиране

Ред на активиране

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Икона за отваряне в режим „Проектиране“

Отваряне в режим "Проектиране"

Автоматично фокусиране на контролите

Икона

Ако е включен режимът Автоматично фокусиране на контролите, при отварянето на документа ще бъде избрана първата контрола във формуляра. Ако бутонът не е включен, след отварянето ще бъде избран текстът. Коя е първата контрола във формуляра се задава чрез командата Ред на активиране.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Икона за позиция и размер

Позиция и размер

Показване на мрежата

Задава дали да се показва мрежата.

Икона за показване на мрежата

Показване на мрежата

Прилепване към мрежата

Определя дали можете да местите обекти само между точките на мрежата.

Икона за прилепване към мрежата

Прилепване към мрежата

Помощни линии при местене

Определя дали да се показват помощни линии по време на преместване на обект.

Икона за помощни линии при местене

Помощни линии при местене

Моля, подкрепете ни!