Лента Проектиране на заявка

Когато създавате или редактирате заявка на SQL, ползвайте иконите от лентата Проектиране на заявка, за да управлявате изобразяването на данните.

Според това дали сте създали заявката или виртуалната таблица в раздела Проектиране или SQL, се виждат следните икони:

Изпълняване на заявка

Стартира заявката на SQL и показва резултата от нея. Функцията Изпълнение на заявка не запазва заявката.

Икона „Изпълняване на заявка“

Изпълняване на заявка

Изчистване на заявката

Изчиства заявката и премахва всички таблици от прозореца за проектиране.

Икона „Изчистване на заявката“

Изчистване на заявката

Изглед Проектиране - вкл./изкл.

Превключва между изгледа за проектиране и изгледа за SQL на зявката.

 Икона „Изглед Проектиране - вкл./изкл.“

Изглед Проектиране - вкл./изкл.

Добавяне на таблици

Указва таблиците, които да бъдат вмъкнати в прозореца за проектиране. В диалоговия прозорец Добавяне на таблици изберете таблиците, необходими за текущата ви задача.

Икона „Добавяне на таблица“

Вмъкване на таблици

Функции

Показва реда Функция в долната част на изгледа за проектиране в прозореца Проектиране на заявка.

Икона „Функции“

Функции

Име на таблица

Показва реда Таблица в долната част на прозореца Проектиране на заявка.

Икона „Име на таблица“

Име на таблица

Псевдоним

Показва реда Псевдоним в долната част на прозореца Проектиране на заявка.

Икона „Псевдоним“

Псевдоним

Различни стойности

Допълва създадения оператор SELECT за заявката на SQL с параметър DISTINCT за текущата колона. Резултатът е, че еднаквите стойности, които се срещат в колоната, се показват само по веднъж.

Икона „Различни стойности“

Различни стойности

Следната икона се намира в раздела SQL:

Директно изпълнение на команда на SQL

В режима Native SQL можете да въвеждате команди на SQL, които не се интерпретират от LibreOffice, а се предават директно на източника на данни. Ако не визуализирате тези промени в изгледа за проектиране, няма да можете да се върнете към този изглед.

Икона „Директно изпълнение на команда на SQL“

Директно изпълнение на команда на SQL

Моля, подкрепете ни!