Лента на състоянието в документи на LibreOffice Basic

Лентата Състояние показва информация за текущия документ на LibreOffice Basic.

Информация за документа

Показва информация за активния документ на LibreOffice Basic. Изписват се имената на документа, библиотеката и модула, разделени с точки.

Промяна в документа

Ако в документа има промени, които още не са били записани, в лентата Състояние се показва „*“. Това важи и за нови, още незаписани документи.

Позиция в документа

Показва текущата позиция на курсора в документа на LibreOffice Basic. Първо е номерът на реда, а след него – номерът на колоната.

Режим на вмъкване

Показва текущия режим на вмъкване. Можете да превключвате между ВМК = вмъкване и ЗАМ = замяна.

Моля, подкрепете ни!