Създаване на филтри за XML

Създаване на филтър за XML за LibreOffice

Когато създавате XML филтър за LibreOffice, трябва да съставите лист със стилове на XSLT, който може да преобразува от и към базирания на XML файлов формат на OpenDocument.

Икона Съвет

За повече информация относно формата на OpenDocument посетете https://www.openoffice.org/xml/.


Ако желаете, можете да включите шаблон във филтъра, за да прилагате стилове на LibreOffice върху импортираните от XML документи.

За да създадете филтър за XML

 1. Създайте лист със стилове за XSLT, който задава съответсвието между елементите на външния XML формат и тези на формата на OpenDocument и обратно.

 2. Създайте шаблон, който приписва стилове на LibreOffice на елементите във външния XML формат, когато импортирате файл от този формат в LibreOffice.

 3. В LibreOffice Writer създайте текстов документ и изберете Инструменти - Настройки на филтри за XML.

 4. Натиснете Нов.

 5. В диалоговия прозорец XML филтър отворете раздела Общи и задайте свойствата на филтъра.

 1. В раздела Преобразуване определете свойствата на филтъра, свързани с преобразуването.

 1. Натиснете OK.

За да проверите филтър за XML

В LibreOffice можете да извършите основна проверка на потребителски филтър за XML.

Икона Бележка

Тези проверки не променят документа.


 1. Създайте или отворете текстов документ.

 2. Изберете Инструменти - Настройки на филтри за XML.

 3. В списъка с филтри изберете филтъра, който желаете да проверите, и щракнете върху Проверка на XSLT.

 4. За да изпитате експортиращ филтър, направете едно от следните неща в областта Експортиране на диалоговия прозорец:

 1. За да изпитате импортиращ филтър, щракнете върху Преглед в областта Импортиране на диалоговия прозорец, изберете документ и щракнете върху Отваряне.

Моля, подкрепете ни!