Относно филтрите за XML

LibreOffice записва документите във формат XML. Можете да създадете потребителски филтри, които преобразуват файловия формат OpenDocument XML, използван от LibreOffice, в друг формат. Тези филтри могат да бъдат интегрирани незабележимо в LibreOffice, така че да можете прозрачно да записвате и зареждате съответните формати.

Икона Бележка

За да създадете филтър за XML, трябва да разбирате добре понятията, свързани с XML и XSLT. Те са извън обхвата на този помощен текст.


Филтърът за XML съдържа листове със стилове (stylesheets), написани на езика XSLT. Те задават преобразуванието от файловия формат OpenDocument към друг базиран на XML формат чрез филтър за експортиране и импортиране. Има три вида филтри за XML:

Моля, подкрепете ни!