Документи с формуляри на XML (XForms)

XForms е нов тип уебформуляри, разработен от World Wide Web Consortium. Моделът на XForm се дефинира чрез езика XML (Extensible Markup Language). В модела поведението и външният вид на формуляра се описват в отделни раздели. Можете да прегледате спецификацията на XForms на адрес: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Работа с документи във формат XForms

В LibreOffice документите във формат XForms са специален вид документи на Writer. Режимът Проектиране за документ във формат XForm предлага допълнителни ленти с инструменти и панели.

След като създадете и запишете документ във формат XForms, можете да го отворите, да попълните формуляра и да изпратите данните към сървър.

За да създадете нов документ във формат XForms

  1. Изберете Файл - Нов - Документ с формуляр на XML.

    Ще се отвори прозорецът за проектиране на XForms с празен документ на Writer.

  2. Оформете формуляра.

За да отворите документ във формат XForms

За да редактирате документ във формат XForms

Отворете документа във формат XForms и използвайте следните ленти с инструменти и прозорци:

Моля, подкрепете ни!