Номерация на версиите

  1. Изберете Помощ - Относно LibreOffice. Ще се отвори диалогов прозорец с информация за програмата.

  2. Вижте списъци на сътрудниците, писали код и уикистраници, в уебсайта на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!