Отмяна на прякото форматиране в документ

За да отмените цялото форматиране, което не е зададено чрез стилове, са необходими няколко стъпки.

Пряко форматиране и форматиране чрез стилове

Ако форматирате документ без да ползвате стилове, прилагайки пряко различни атрибути върху текста или обектите (рамки, таблици и др.), извършвате „пряко форматиране“. Пряко зададените формати се отнасят само за избраната област и всички промени трябва да се извършват поотделно. Стиловете, от друга страна, не се прилагат пряко върху текста, а първо се дефинират в прозореца „Стилове“ и се прилагат след това. Предимство на стиловете е, че когато промените някой стил, всички части от документа, на които е приписан стилът, се променят едновременно.

Можете да премахнете прякото форматиране от документа, като изберете целия текст с клавишната комбинация +A и изберете командата Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Премахване на цялото пряко форматиране в документ на LibreOffice Writer

  1. Натиснете Ctrl+A, за да изберете целия текст.

  2. Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Премахване на цялото пряко форматиране в електронна таблица на LibreOffice Calc

  1. Задръжте клавиша Shift и щракнете върху първия и последния етикет на лист, за да изберете всички листи.

  2. Натиснете Ctrl+A, за да изберете целия текст.

  3. Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Премахване на цялото пряко форматиране в презентация на LibreOffice

  1. Щракнете върху етикета на раздела План, за да отворите изгледа с плана.

  2. Натиснете Ctrl+A, за да изберете целия текст.

  3. Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Моля, подкрепете ни!