Управление на шаблоните

„Диспечерът на шаблони“ улеснява организирането на шаблони и ви позволява да започвате нови документи от шаблони.

За достъп до тази команда...

Изберете от менюто Файл - Нов - Шаблони.

Изберете от менюто Файл - Шаблон - Управление на шаблоните.

Натиснете +Shift+N в произволен модул на LibreOffice.

Натиснете бутона Шаблони в началния екран.

Изберете някой от типовете шаблони от бутона Шаблони в началния екран.


Шаблоните спестяват време за редактиране, като ви позволяват да започвате нови документи с предварително подготвено съдържание и форматиране. „Диспечерът на шаблони“ служи за достъп и организиране на шаблоните в LibreOffice.

LibreOffice се предлага заедно с набор от вградени шаблони за документи, презентации, електронни таблици и рисунки. Можете да използвате наличните в диспечера шаблони, да създавате свои или да търсите допълнителни шаблони онлайн.

Главен прозорец - Избор на шаблони

В главния прозорец се показват мостри на наличните шаблони в зависимост от настройките за търсене и филтриране. Щракнете двукратно върху икона на шаблон, за да отворите нов документ със съдържанието и форматирането на шаблона.

Изберете Изглед с миниатюри или Списъчен изглед горе вдясно, за да промените начина на показване на шаблоните.

Икона за изглед с миниатюри

Изглед с миниатюри

Икона за списъчен изглед

Списъчен изглед

note

За да се покажат шаблоните от друга папка в категорията Моите шаблони, изберете LibreOffice - Пътища, изберете Шаблони, натиснете Редактиране, после натиснете Добавяне, за да отворите диалога за файлове и да изберете коя папка да бъде добавена.


Търсене

Можете да търсите шаблон, като въведете текст в полето за търсене горе вляво. Намерените шаблони се показват в главния прозорец.

Филтър

Можете да филтрирате по всички приложения, текстови документи, електронни таблици, презентации или рисунки, като изберете възможност от падащия списък горе в средата. Филтрираните шаблони се показват в главния прозорец.

Категории

Категориите са папки, в които да разполагате шаблоните си. Можете да избирате измежду подразбираните категории: „Всички категории“, „Моите шаблони“, „Бизнес кореспонденция“, „MediaWiki“, „Други бизнес документи“, „Лична кореспонденция и документи“, „Презентации“ и „Стилове“. Можете да създавате и нови категории за ваша лична употреба. За да създадете нова категория, използвайте иконата Инструменти на „Диспечера на шаблони“.

note

Не се разрешава влагане на една категория в друга.


Инструменти

Щракнете върху иконата Инструменти долу вляво, за да отворите менюто „Инструменти“. Възможностите са: „Нова категория“, „Преименуване на категория“, „Изтриване на категория“ и „Обновяване“. Ако подразбираният шаблон за някое приложение е сменен от началната подразбиране настройка, тогава е достъпна допълнителна възможност, „Нулиране на подразбирания шаблон“, която ви позволява да върнете подразбирания шаблон за приложението към началната му подразбирана настройка.

Икона „Инструменти“

Икона „Инструменти“

Преместване

Ако искате да преместите шаблони в друга категория, изберете шаблон или използвайте +щракване, за да изберете няколко шаблона, после натиснете бутона Преместване долу вдясно, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да изберете дали да преместите селекцията в друга категория или в нова категория. Шаблоните по подразбиране не могат да се местят, но могат да се създават техни копия в други категории.

Експортиране

Изберете шаблон в главния прозорец или използвайте +щракване, за да изберете няколко шаблона, после натиснете бутона Експортиране долу вдясно, за да експортирате селекцията в папка във вашия компютър.

Икона „Експортиране“

Бутон „Експортиране“

tip

За да преместите или експортирате всички шаблони от дадена Категория, натиснете +A, после изберете Преместване или Експортиране.


Импортиране

Ако искате да импортиране един или повече шаблони в „Диспечера на шаблони“, натиснете бутона Импортиране долу вдясно, изберете категорията, в която да бъдат добавени импортираните шаблони, после изберете файловете за импортиране.

Икона „Импортиране“

Бутон „Импортиране“

Разширения

За да потърсите още шаблони онлайн, щракнете върху иконата „Разширения“ долу вдясно, за да отворите прозорец за търсене. Можете да търсите шаблони и на адрес https://extensions.libreoffice.org.

Икона „Разширения“

Икона „Разширения“

Действия с отделни шаблони

Отваряне

Изберете шаблон в главния прозорец и щракнете с десния бутон, после изберете „Отваряне“, натиснете Enter или щракнете двукратно, за да отворите нов документ, базиран на шаблона.

Освен това можете да използвате бутона Отваряне долу вляво, за да отворите нов документ, използвайки избрания шаблон.

Редактиране

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Редактиране“, за да го редактирате. Тази функция е достъпна само за шаблони, които не са вградени.

Задаване като подразбиран

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Задаване като подразбиран“, за да го зададете като шаблон по подразбиране. Върху мострата му ще се появи зелена отметка и той ще се зарежда автоматично при създаване на нов документ в съответното приложение.

Преименуване

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Преименуване“, за да го преименувате. Ще се появи диалогов прозорец, в който можете да зададете ново име. Въведете името и натиснете OK или щракнете върху „Отказ“, за да оставите досегашното име.

Изтриване

Изберете един или няколко шаблона за изтриване в главния прозорец и натиснете клавиша Delete или щракнете с десния бутон и изберете Изтриване, за да изтриете избраните шаблони. Ще се покаже диалогов прозорец със запитване за потвърждение. Изберете Да, за да потвърдите изтриването, или Не, за да се откажете.

note

Вградените шаблони не могат да бъдат редактирани, преименувани или изтривани.


Примери

Пример 1 – създаване на бизнес писмо

 1. Отворете LibreOffice Writer.

 2. Натиснете +Shift+N или изберете Файл - Нов - Шаблони, за да отворите „Диспечера на шаблони“.

 3. Въведете „business letter“ (бизнес писмо) в полето за търсене.

 4. Отворете някой от шаблоните в главния прозорец, като щракнете двукратно върху него или го изберете и натиснете Enter.

 5. Ще бъде създаден нов документ от избрания шаблон в нов екземпляр на LibreOffice Writer.

 6. Променете текста и логото, както е необходимо.

Пример 2 – импортиране на шаблон – електронна таблица за личен бюджет

 1. Отворете LibreOffice Calc.

 2. Натиснете +Shift+N или изберете Файл - Нов - Шаблони, за да отворите „Диспечера на шаблони“.

 3. Щракнете върху иконата „Разширения“, за да прегледате шаблоните онлайн.

 4. Намерете шаблона Personal Budget Template и го изтеглете.

 5. Отворете „Диспечера на шаблони“ и изберете бутона „Импортиране“.

 6. Изберете категория, в която да се запише новият шаблон, например Моите шаблони, и натиснете OK.

 7. Намерете папката, в която сте изтеглили шаблона, изберете го и натиснете „Отваряне“.

 8. Шаблонът ще бъде добавен в избраната категория.

Пример 3 – LibreOffice Impress – шаблон за презентация

 1. Отворете LibreOffice Impress.

 2. При отваряне на LibreOffice Impress „Диспечерът на шаблони“ се показва автоматично.

 3. Изберете шаблон за презентацията, филтрирайте по категории или използвайте търсенето.

 4. Можете също така да използвате контекстното меню, да импортирате шаблон или да потърсите шаблон онлайн.

 5. Някои от функциите на „Диспечера на шаблони“ не са достъпни, когато той се отвори автоматично в началото. След като стартирате LibreOffice Impress, може да извикате „Диспечера на шаблони“ отново, за да получите достъп до пълната му функционалност.

tip

Организирайте шаблоните си в „Диспечера на шаблони“ с помощта на категориите. Създайте нови шаблони или ги изтеглете от Интернет. Шаблоните ви помагат да пестите време при повтарящи се документи.


Посетете https://extensions.libreoffice.org, за да си изтеглите шаблони.

Вижте глава 3, Using Styles and Templates, в ръководството Getting Started Guide (на английски).

Вижте Създаване на шаблон за документ за допълнителна информация.

Вижте Шаблони и стилове за допълнителна информация.

Моля, подкрепете ни!