Управление на шаблоните

„Диспечерът на шаблони“ улеснява организирането на шаблони и ви позволява да започвате нови документи от шаблони.

За достъп до тази команда...

Изберете от менюто Файл - Нов - Шаблони.

Изберете от менюто Файл - Шаблон - Управление на шаблоните.

Натиснете +Shift+N в произволен модул на LibreOffice.

Натиснете бутона Шаблони в началния екран.

Изберете някой от типовете шаблони от бутона Шаблони в началния екран.


Шаблоните спестяват време за редактиране, като ви позволяват да започвате нови документи с предварително подготвено съдържание и форматиране. „Диспечерът на шаблони“ служи за достъп и организиране на шаблоните в LibreOffice.

LibreOffice се предлага заедно с набор от вградени шаблони за документи, презентации, електронни таблици и рисунки. Можете да използвате наличните в диспечера шаблони, да създавате свои или да търсите допълнителни шаблони онлайн.

tip

Организирайте шаблоните си в „Диспечера на шаблони“ с помощта на категориите. Създайте нови шаблони или ги изтеглете от Интернет. Шаблоните ви помагат да пестите време при повтарящи се документи.


Главен прозорец - Избор на шаблони

В главния прозорец се показват мостри на наличните шаблони в зависимост от настройките за търсене и филтриране. Щракнете двукратно върху икона на шаблон, за да отворите нов документ със съдържанието и форматирането на шаблона.

Изберете Изглед с миниатюри или Списъчен изглед долу вляво, за да промените начина на показване на шаблоните.

Икона за изглед с миниатюри

Изглед с миниатюри

Икона за списъчен изглед

Списъчен изглед

note

За да се покажат шаблоните от друга папка в категорията Моите шаблони, изберете LibreOffice - Пътища, изберете Шаблони, натиснете Редактиране, после натиснете Добавяне, за да отворите диалога за файлове и да изберете коя папка да бъде добавена.


Търсене

Можете да търсите шаблон, като въведете текст в полето за търсене горе вляво. Намерените шаблони се показват в главния прозорец.

Филтър

Можете да филтрирате по всички приложения, текстови документи, електронни таблици, презентации или рисунки, като изберете възможност от падащия списък горе в средата. Филтрираните шаблони се показват в главния прозорец.

Категории

Категориите са папки, в които разполагате шаблоните си. Всеки шаблон принадлежи на точно една категория. Можете да избирате измежду подразбираните категории: Всички категории, Моите шаблони, Служебна кореспонденция, MediaWiki, Други служебни документи, Лична кореспонденция и документи, Презентации и Стилове. Можете да създавате и нови категории за своя лична употреба. За да създадете нова категория, натиснете Управление в горния десен ъгъл на диспечера на шаблони, после изберете Нова категория.

Можете да премествате дефинираните от потребителя шаблони и да копирате вградените шаблони в друга категория. Използвайте командата Преместване, достъпна при щракване с десния бутон върху отделен шаблон.

note

Не се разрешава влагане на една категория в друга.


Управление

Натиснете Управление в горния десен ъгъл, за да отворите менюто „Управление“. Възможностите са: Нова категория, Импортиране и Разширения. Ако шаблон е зададен като подразбиран, се появява командата Нулиране на подразбирания. Ако е избрана създадена от потребителя категория, се появяват също Преименуване на категория и Изтриване на категория.

Нова категория

За да създадете нова категория, в която да поставите шаблон, изберете тази възможност.

Икона за нова категория

Нова категория

Нулиране на подразбирания

Тази команда се вижда само ако сте задали конкретен шаблон като подразбиран. Използвайте я, за да премахнете съответната настройка. Използвайте Филтър, за да укажете шаблонът за кое приложение да бъде нулиран. Изберете Всички приложения във „Филтър“, за да върнете подразбираните шаблони за всички приложения.

Импортиране

За да импортирате един или повече шаблони в Диспечера на шаблони, изберете Импортиране, изберете категорията на шаблона в диалога Избор на категория, после изберете файловете, които да бъдат импортирани.

Икона „Импортиране“

Импортиране

Разширения

За да потърсите още шаблони онлайн, изберете „Разширения“, за да отворите прозорец за търсене. Можете да търсите шаблони и на адрес https://extensions.libreoffice.org.

Икона „Разширения“

Разширения

Действия с отделни шаблони

Отваряне

Изберете шаблон в главния прозорец и щракнете с десния бутон, после изберете „Отваряне“, натиснете Enter или щракнете двукратно, за да отворите нов документ, базиран на шаблона.

Освен това можете да използвате бутона Отваряне долу вдясно, за да отворите нов документ, използвайки избрания шаблон.

Икона за отваряне

Отваряне

Редактиране

Изберете шаблон в главния прозорец и щракнете с десния бутон, после изберете „Редактиране“, за да редактирате шаблона. За вградените шаблони е възможно да се редактира тяхно копие.

Икона за редактиране

Редактиране

Задаване като подразбиран

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Задаване като подразбиран“, за да го зададете като шаблон по подразбиране. До избрания шаблон ще се появи зелена отметка и той ще се зарежда автоматично при създаване на нов документ със съответното приложение.

Икона за задаване по подразбиране

Задаване като подразбиран

Преименуване

Изберете шаблон в главния прозорец, щракнете с десния бутон и изберете „Преименуване“, за да го преименувате. Ще се появи диалогов прозорец, в който можете да зададете ново име. Въведете името и натиснете OK или щракнете върху „Отказ“, за да оставите досегашното име.

Икона за преименуване

Преименуване

Изтриване

Изберете един или няколко шаблона за изтриване в главния прозорец и натиснете клавиша Delete или щракнете с десния бутон и изберете Изтриване, за да изтриете избраните шаблони. Ще се покаже диалогов прозорец със запитване за потвърждение. Изберете Да, за да потвърдите изтриването, или Не, за да се откажете.

Икона за изтриване

Изтриване

note

Вградените шаблони не могат да бъдат редактирани, преименувани или изтривани.


Преместване

За да преместите шаблони в друга категория, изберете шаблон, по желание използвайте +щракване, за да добавите още шаблони, после щракнете с десния бутон и изберете Преместване, за да отворите диалоговия прозорец Избор на категория, където можете да посочите целевата категория или да създадете нова, в която да преместите шаблона. Вградените шаблони не могат да бъдат премествани, но могат да бъдат създадени техни копия в други категории.

Икона за преместване

Преместване

Експортиране

Изберете шаблон в главния прозорец или използвайте +щракване, за да изберете няколко шаблона, после щракнете с десния бутон и изберете „Експортиране“, за да експортирате селекцията в папка във вашия компютър.

Икона „Експортиране“

Експортиране

tip

За да преместите или експортирате всички шаблони от дадена Категория, натиснете +A, после изберете Преместване или Експортиране.


Примери

Пример 1 – създаване на бизнес писмо

 1. Отворете LibreOffice Writer.

 2. Натиснете +Shift+N или изберете Файл - Нов - Шаблони, за да отворите „Диспечера на шаблони“.

 3. Въведете „business letter“ (бизнес писмо) в полето за търсене.

 4. Отворете някой от шаблоните в главния прозорец, като щракнете двукратно върху него или го изберете и натиснете Enter.

 5. Ще бъде създаден нов документ от избрания шаблон в нов екземпляр на LibreOffice Writer.

 6. Променете текста и логото, както е необходимо.

Пример 2 – импортиране на шаблон – електронна таблица за личен бюджет

 1. Отворете LibreOffice Calc.

 2. Натиснете +Shift+N или изберете Файл - Нов - Шаблони, за да отворите „Диспечера на шаблони“.

 3. Щракнете върху Управление и изберете „Разширения“, за да прегледате за шаблони онлайн.

 4. Намерете шаблона Personal Budget Template и го изтеглете.

 5. Отворете „Диспечера на шаблони“ и изберете бутона „Импортиране“.

 6. Изберете категория, в която да се запише новият шаблон, например Моите шаблони, и натиснете OK.

 7. Намерете папката, в която сте изтеглили шаблона, изберете го и натиснете „Отваряне“.

 8. Шаблонът ще бъде добавен в избраната категория.

Пример 3 – LibreOffice Impress – шаблон за презентация

 1. Отворете LibreOffice Impress.

 2. При отваряне на LibreOffice Impress „Диспечерът на шаблони“ се показва автоматично.

 3. Изберете шаблон за презентацията, филтрирайте по категории или използвайте търсенето.

 4. Можете също така да използвате контекстното меню, да импортирате шаблон или да потърсите шаблон онлайн.

 5. Някои от функциите на „Диспечера на шаблони“ не са достъпни, когато той се отвори автоматично в началото. След като стартирате LibreOffice Impress, може да извикате „Диспечера на шаблони“ отново, за да получите достъп до пълната му функционалност.

Посетете https://extensions.libreoffice.org, за да си изтеглите шаблони.

Вижте глава 3, Using Styles and Templates, в ръководството Getting Started Guide (на английски).

Вижте Създаване на шаблон за документ за допълнителна информация.

Вижте Шаблони и стилове за допълнителна информация.

Моля, подкрепете ни!