Създаване и променяне на подразбирани и потребителски шаблони

Когато отворите нов документ с Файл - Нов, се появява празен документ, базиран върху шаблон на LibreOffice. Можете да редактирате, промените или замените този шаблон, така че новият документ да съдържа ваши собствени стилове или друго съдържание.

note

Можете да дефинирате шаблони за документи за всяко от приложенията на LibreOffice.


Създаване на подразбиран шаблон

 1. Първо отворете съществуващ шаблон на LibreOffice и го променете или отворете нов документ и го редактирайте както е необходимо, за да създадете желания шаблон.

 2. Запишете документа, като изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон, после въведете името на шаблона, отметнете полето Задаване като подразбиран шаблон и го запишете в категорията Моите шаблони.

 3. Следващия път, когато отворите нов текстов документ, той ще бъде базиран на новия подразбиран шаблон.

Променяне на подразбиран шаблон

 1. Изберете Файл - Шаблони - Управление на шаблоните.

 2. Използвайте Филтър, за да изберете типа документ.

 3. Подразбираният шаблон е отбелязан със зелена отметка. Щракнете с десния бутон върху него и изберете Редактиране.

 4. Нанесете желаните промени, изберете Файл - Записване и затворете документа.

 5. Когато отворите нов документ, ще бъде използван промененият подразбиран шаблон.

Задаване на шаблон като подразбиран

 1. Изберете Файл - Шаблони - Управление на шаблоните.

 2. Щракнете с десния бутон върху шаблона, който трябва да стане подразбиран, изберете Задаване като подразбиран.

Създаване на потребителски шаблон

 1. Първо отворете съществуващ шаблон на LibreOffice и го променете или отворете нов документ и го редактирайте както е необходимо, за да създадете желания шаблон.

 2. Изберете Файл - Шаблони - Записване като шаблон, после въведете името на шаблона, изберете Категория на шаблона и запишете.

Променяне на потребителски шаблон

 1. Изберете Файл - Шаблони - Управление на шаблоните.

 2. Щракнете върху шаблона, който трябва да бъде променен, и изберете Редактиране.

 3. Нанесете желаните промени, изберете Файл - Записване и затворете документа.

Записване на шаблон в папката за шаблони

Можете да запишете всеки документ като шаблон, като изберете тип на файла „Шаблон“ в диалога „Записване“. За да достигате шаблона през „Диспечера на шаблони“, запишете го в директорията от Потребителски пътища, която е зададена за Шаблони в - LibreOffice - Paths. Често е по-лесно документът да се запише с Файл - Шаблони - Записване като шаблон, защото тогава той автоматично се разполага в подходящата директория.

tip

Диспечерът на шаблони е предпочитаният начин за работа с шаблони. Командите Файл - Нов - Шаблони и Файл - Шаблони - Управление на шаблоните са еквиваленти за отваряне на Диспечера на шаблони. Предварително дефинираната клавишна комбинация е +Shift+N.


Моля, подкрепете ни!