Оформяне на заоблени ъгли

Когато вмъкнете правоъгълник или изнесено означение с функциите за рисуване и включите иконата Възли на лентата с инструменти Рисунка, ще видите квадратче в горния ляв ъгъл на обекта. То показва степента на заобляне на ъглите. Когато квадратчето се намира в горния ляв ъгъл, няма заобляне. Когато се намира върху горния среден маипулатор на обекта, заоблянето е максимално. Можете да регулирате степента на заобляне, като местите квадратчето между тези две позиции.

Курсор на мишката – ръка

Ако поставите курсора върху квадратчето, той се превръща в изображение на ръка. Тогава можете да плъзгате квадратчето, за да регулирате заоблянето. Пунктирано отчертание показва мостра на резултата.

Моля, подкрепете ни!