Управление на версиите

Менюто File съдържа команда Версии, която ви позволява да запишете няколко версии на документ в един и същ файл.

Можете да избирате измежду отделните версии на документ, както и да преглеждате разликите между тях, отбелязани с цветове.

В диалоговия прозорец за отваряне на документ можете да изберете от падащ списък коя версия на документа желаете да отворите.

Моля, подкрепете ни!