Обхождане на промени

note

Тази функционалност е специфична за Writer.


В Writer има две команди за обхождане на промени:

Тези команди, заедно с Приемане и Отхвърляне ви позволяват да обхождате, приемате и отхвърляте промени без диалога Редактиране - Следене на промените - Управление.

Моля, подкрепете ни!