Сливане на версии

note

Функцията за записване на промените е достъпна за текстови документи и електронни таблици в LibreOffice.


Когато документът е бил променен от няколко лица, е възможно редактираните копия да бъдат слети с оригинала. Единственото изискване е документите да се различават само по записаните промени – всичкият останал оригинален текст трябва да е еднакъв.

  1. Отворете оригиналния документ, в който искате да слеете всички копия.

  2. Изберете Редактиране - Следене на промените - Сливане с документ. Ще видите диалогов прозорец за избор на файлове.

  3. Изберете копието на документа в диалоговия прозорец. Ако в оригиналния документ не са били нанасяни допълнителни промени, копието ще бъде слято с оригинала.

    Ако в оригинала са били извършени промени, ще се покаже съобщение за грешка, гласящо, че сливането е неуспешно.

  4. След като слеете документите, ще видите записаните промени от копието в оригиналния документ.

Моля, подкрепете ни!