Сравняване на версии на документ

note

Функцията за записване на промените е достъпна за текстови документи и електронни таблици в LibreOffice.


Представете си, че работите върху оригиналния си документ в сътрудничество със съавтори или рецензенти. В даден момент изпращате копия на документа на всички проверяващи и ги помолвате да редактират копието и да ви го върнат.

Обикновено проверяващите включват следенето с Редактиране - Следене на промените - Регистриране и лесно можете да видите промените.

Ако някой от авторите е вмесъл промени, без те да бъдат проследени и записани, можете да сравните променения документ с оригинала.

  1. Отворете документа от съответното лице и изберете Редактиране - Следене на промените - Сравняване с документ.

    Препоръчва се винаги да отваряте по-новия документ първи и да го сравнявате с по-стария.

  2. Показва се диалогов прозорец за избор на файл. Изберете по-стария оригинален документ и потвърдете избора си.

    LibreOffice ще обедини двата документа в документа от проверяващия. Всички текстови откъси, които присъстват в документа на проверяващия, но не и в оригинала, ще бъдат отбелязани като вмъкнати, а тези, които проверяващият е изтрил – като изтрити.

  3. В този момент можете да приемате или отхвърляте вмъкванията и изтриванията. Накрая можете да запишете документа от проверяващия като нова версия на оригинала под ново име.

Моля, подкрепете ни!