Приемане или отхвърляне на промени

Функцията за записване на промените е достъпна за текстови документи и електронни таблици в LibreOffice.

Когато редактирате документ, в който други хора са нанасяли промени, можете да да приемате или отхвърляте всяка промяна поотделно или всички наведнъж.

  1. Ако сте пуснали в обращение няколко копия на документа, първо ги обединете (вижте Сливане на версии).

  2. Отворете документа и изберете Редактиране - Следене на промените - Управление. Ще се появи диалоговият прозорец Управление на промените.

  3. Изберете промяна в раздела Списък. Промяната ще бъде избрана и показана в документа и ще можете да въведете решението си чрез съответния бутон.

Ако един от авторите е променил промяната на някой друг, ще видите промените подредени йерархично, със знак „плюс“ за разгръщане на йерархията.

Ако списъкът на промените е много дълъг, можете да превключите към раздела Филтър в диалоговия прозорец и да укажете, че искате да виждате само промените от конкретни автори, от последния ден или с друго ограничение.

Кодираните с цветове елементи показват резултата от зададения филтър. Елементите в черно могат да бъдат приети или отхвърлени и отговарят на критериите на филтъра. Елементите в синьо не отговарят на филтъра, но съдържат подчинени елементи, които са включени във филтъра. Сивите елементи не могат да се приемат или отхвърлят и не отговарят на условията на филтъра. Зелените елементи съответстват на филтъра, но не могат да се приемат или отхвърлят.

Моля, подкрепете ни!