Заличаване на информация

Заличаването на информация в документи представлява закриване на думи или откъси, предназначени за използване или преглеждане само от упълномощени лица.

Заличаването служи за защита на поверителна информация и улеснява спазването на изисквания за поверителност и защита на личните данни при разпространяване на документи.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Заличаване на информация.


Как работи заличаването на информация в LibreOffice?

Текущият документ се експортира като рисунка в LibreOffice Draw. Отбелязаният за заличаване текст или друго съдържание се премахва от рисунката и се замества с блок от пиксели, което предотвратява всякакви опити за възстановяване или копиране на оригиналното съдържание. Така променената рисунка обикновено се експортира към PDF за публикуване или споделяне.

Докато маркирате области за заличаване, съответните фигури се показват в прозрачно сиво, за да виждате какво е маркирано.

note

Оригиналният документ (текст, електронна таблица или презентация) не се променя от процедурата по заличаване и може да бъде редактиран по-нататък.


tip

По желание можете да записвате и споделяте копията с маркирани, но все още не заличени данни както в модифицируем формат (рисунка), така и във фиксиран (PDF).


Лентата за заличаване на информация

Лентата за заличаване на информация съдържа четири инструмента.

Икона на инструмента „Заличаване с правоъгълник“

Инструментът Заличаване с правоъгълник служи за маркиране на съдържание за заличаване чрез покриването му с прозрачни правоъгълници. Използвайте манипулаторите, за да преоразмерявате заличаващия правоъгълник.

Икона на инструмента „Заличаване със свободна форма“

С инструмента Заличаване със свободна форма можете да маркирате съдържание за заличаване, като го закриете с линии или многоъгълници с произволна форма.

Икона на инструмента „Експортиране със заличаване (бяло)“Икона на инструмента „Експортиране със заличаване (черно)“

Бутоните Експортиране със заличаване предоставят две възможности:

  • Експортиране със заличаване (черно): завършва документа, като преобразува полупрозрачните фигури за заличаване в плътно черно, и го експортира като пикселно изображение в PDF файл.

  • Експортиране със заличаване (бяло): завършва документа, като преобразува полупрозрачните фигури за заличаване в плътно бяло, и го експортира като пикселно изображение в PDF файл.

Икона „Директно експортиране като PDF“

Директно експортиране като PDF: създава копие на документа във формат PDF с маркирани, но не заличени данни, за да можете да го споделяте за преглед.

Моля, подкрепете ни!