QR и щрихкод

Генериране на линейни и матрични кодове за произволен текст или URL.

Функцията за генериране на QR кодове и щрихкодове ви позволява да кодирате произволен текстов низ или URL адрес като щрихкод или QR код и да го вмъкнете в документа като графичен обект за сканиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - OLE обект - QR и щрихкод.


URL или текст

Текстът, от който да се генерира кодът.

Коригиране на грешки

Нивото на коригиране на грешки за създавания QR код. Коригирането на грешки в QR код е мярка, която помага за възстановяването на повредени QR кодове.

Има четири стандартни настройки за коригиране на грешките.

Поле

Ширината на полето около кода.

Пример

Долният QR код е генериран за текста www.libreoffice.org:

Пример за QR код

Моля, подкрепете ни!