QR код

Генерира QR код от произволен текст или URL.

Функцията „Генериране на QR кодове“ ви позволява да създавате QR кодове за произволен текст или URL. QR кодът се изгражда като изображение или графичен обект и има всички свойства, характерни за изображение.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обект - QR код.


URL или текст

Текстът, от който се генерира QR кодът.

Коригиране на грешки

Нивото на коригиране на грешки за създавания QR код. Коригирането на грешки в QR код е мярка, която помага за възстановяването на повредени QR кодове.

Има четири стандартни настройки за коригиране на грешките.

Поле

Ширината на полето около QR кода.

Пример

Долният QR код е генериран за текста www.libreoffice.org:

Пример за QR код

„QR код“ в Уикипедия

Моля, подкрепете ни!