Защитаване на съдържание в LibreOffice

Следва преглед на различните начини за защитаване на съдържание в LibreOffice от промяна, изтриване или разглеждане.

Защитаване на документи с пароли при записване

Всички документи, записвани във формат на OpenDocument, могат да бъдат защитени с парола. Записаните с парола документи не могат да се отварят без паролата. Съдържанието е защитено, така че не може да бъде прочетено с външен редактор, включително графиките и OLE обектите.

Включване на защитата

Изберете Файл - Записване като и отметнете полето Записване с парола. Запишете документа.

Изключване на защитата

Отворете документа, като въведете правилната парола. Изберете Файл - Записване като и изчистете полето Записване с парола.


tip

Възможно е с OpenPGP да се дефинират частни и публични ключове, с които да се шифроват документи на LibreOffice. Прочетете Шифроване на документи с OpenPGP, за да научите повече за създаването на ключове за шифроване с OpenPGP.


Защитаване на означенията за промени

Функцията за следене на промените записва автора на всяка промяна, нанесена в LibreOffice Calc и LibreOffice Writer. Тази фукция може да бъде включена в защитен режим, така че да може да се изключи само с въвеждане на правилната парола. Преди да се случи това, всички промени ще бъдат записвани и няма да се допуска потвърждаване или отхвърляне на промени.

Включване на защитата

Изберете Редактиране - Следене на промените - Защитаване. Въведете парола от поне един знак и я потвърдете.

Изключване на защитата

Изберете Редактиране - Следене на промените - Защитаване. Въведете правилната парола.


Защитаване на рамки, графики и OLE обекти

Можете да защитите съдържанието, позицията и размера на вмъкнатите графики, както и на рамките (в Writer) и OLE обектите.

Включване на защитата

Например, за графика, вмъкната в Writer: изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Настройки. В Защита отметнете полето Съдържание, Позиция и/или Размер.

Изключване на защитата

Например, за графика, вмъкната в Writer: изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Настройки. В Защита премахнете отметките от желаните полета.


Защитаване на графични обекти и контроли

Графичните обекти, вмъквани в документите с лентата Рисунка, могат да бъдат защитени срещу случайно преместване или смяна на размера. Можете да направите същото за обекти във формуляр, вмъкнати с лентата Контроли за формуляри.

Включване на защитата

Изберете Форматиране - Обект - Позиция и размер - раздел Позиция и размер. Отметнете полето Позиция или Размер.

Изключване на защитата

Изберете Форматиране - Обект - Позиция и размер - раздел Позиция и размер. Изчистете полето Позиция или Размер.


Моля, подкрепете ни!