По-бързо печатане с опростени данни

Можете да намалите данните, необходими за отпечатване на документа. Настройките са отделни за печатане във файл и за пряко отпечатване с принтер.

  1. Изберете - LibreOffice - Печат.

  2. Щракнете върху някоя от следните възможности за настройки:

    Принтер - за да определите настройките за редуциране на данните при печатане с принтер

    Печат във файл - за да определите настройките за редуциране на данните при печатане към файл

  3. Изберете желаната комбинация от четирите настройки и щракнете върху OK.

    За всички отпечатвани от този момент нататък документи ще бъдат използвани новите настройки.

  4. Отпечатайте документа.

Можете да редуцирате данните за прозрачност, градиенти и растерни изображения. След това с много принтери няма да забележите намаляване на качеството на печат, но времето за печатане ще се скъси значително, а при отпечатване във файл размерът на файла ще е много по-малък.

Моля, подкрепете ни!