Черно-бял печат

Печатане на текст и изображения в черно и бяло

 1. Изберете Файл - Печат. Ще се отвори разделът Общи на диалоговия прозорец.

 2. Щракнете върху Свойства. Така ще отворите диалоговия прозорец Свойства за вашия принтер.

 3. Изберете настройката за черно-бял печат. За повече информация се обърнете към упътването на принтера.

 4. Потвърдете диалоговия прозорец Свойства и щракнете върху Печат.

  Текущият документ ще бъде отпечатан в черно и бяло.

Черно-бял печат в LibreOffice Impress и LibreOffice Draw

 1. Изберете съответно - LibreOffice Impress или - LibreOffice Draw.

 2. След това изберете Печат.

 3. В Качество изберете Степени на сивото или Черно-бяло и щракнете върху OK.

  Когато е избрана някоя от тези две възможности, всички презентации или рисунки ще бъдат отпечатвани без цветове. Ако желаете да отпечатате в черно и бяло само текущото задание за печат, изберете настройката във Файл - Печат - LibreOffice Draw/Impress.

  Степени на сивото преобразува всички цветове до най-много 256 степени от черно до бяло. Всичкият текст се отпечатва в черно. Фонът, зададен с Форматиране - Стил на страница - Фон, няма да бъде отпечатан.

  Черно-бяло преобразува всички цветове в двете стойности „черно“ и „бяло“. Всички кантове около обекти се отпечатват в черно, целият текст – също. Фонът, зададен с Форматиране - Стил на страница - Фон, няма да бъде отпечатан.

Отпечатване само на текста в черно и бяло

В LibreOffice Writer можете да отпечатате форматиран с цветове текст в черно и бяло. Настройката може да важи за всички следващи отпечатвани текстови документи или само за текущия.

Печатане на всички текстови документи с черно-бял текст

 1. Изберете - LibreOffice Writer или - LibreOffice Writer/Web.

 2. След това изберете Печат.

 3. В Съдържание отметнете Печат в черно и щракнете върху OK.

  Всички текстови документи или документи на HTML ще бъдат отпечатвани с черен текст.

Отпечатване на текущия текстов документ с черно-бял текст

 1. Изберете Файл - Печат и отворете раздела LibreOffice Writer.

 2. Отметнете Печат на текста в черно и щракнете върху Печат.

Моля, подкрепете ни!