Поставяне на съдържание в специални формати

Съдържание, запазено в клипборда, може да се постави в документа в различен формат. В LibreOffice изборът става чрез диалогов прозорец или икона с падащ списък.

Наличните възможности зависят от съдържанието на клипборда.

В текстови документи на Writer можете да натиснете +Shift+V, за да вмъкнете съдържанието на клипборда като неформатиран текст.

Поставяне съдържанието на клипборда чрез меню на икона

  1. Щракнете върху стрелката до иконата Поставяне в лентата Стандартни, за да отворите менюто.

  2. Изберете някоя от възможностите.

Ако не харесате резултата, щракнете върху иконата Отмяна и поставете наново с друга настройка.

Поставяне съдържанието на клипборда чрез диалогов прозорец

  1. Изберете Редактиране - Специално поставяне.

  2. Изберете някоя от възможностите и натиснете OK.

Ако работите с електронна таблица и съдържанието на клипборда представлява клетки от електронна таблица, ще се покаже друг диалогов прозорец, Специално поставяне. Чрез него можете да копирате клетки с основни или разширени настройки.

Моля, подкрепете ни!