Шифроване на документи с OpenPGP

LibreOffice може да шифрова документи с публичен ключ на OpenPGP. Шифроването се извършва чрез симетричен алгоритъм.

note

Подписването с GPG работи само за документи на ODF.


За достъп до тази команда...

Изберете менюто Файл - Записване като, отметнете Шифроване с ключ на GPG, натиснете Записване.


LibreOffice може да шифрова поверителни документи чрез OpenPGP. За целта се използва симетричен криптографски алгоритъм, който изисква симетричен ключ. Всеки симетричен ключ се използва само веднъж и се нарича сесиен ключ. Документът и сесийният му ключ се изпращат на получателя. Сесийният ключ трябва да се изпрати, за да могат получателите да разшифроват документа, но за да се защити по време на предаването, той се шифрова с публичния ключ на получателя. Само частният ключ на получателя може да разшифрова сесийния ключ.

LibreOffice използва съвместимия с OpenPGP софтуер, инсталиран в компютъра ви. Ако не е инсталиран такъв софтуер, трябва да изтеглите и инсталирате версия, подходяща за операционната ви система, вероятно от съответния магазин за приложения или канал за разпространение на софтуер.

Ето някои външни GPG приложения, за които е известно, че работят с LibreOffice:

В приложението за OpenPGP трябва да дефинирате лична двойка ключове. За указания вижте инсталирания софтуер за OpenPGP – създаването на двойка ключове обикновено е първата стъпка след инсталирането на софтуера.

Настройка на шифроването в LibreOffice

Задайте предпочитания публичен ключ за шифроване и цифрови подписи с OpenPGP. Тези предпочитани ключове ще бъдат избирани предварително в диалога за избор на ключ всеки път, когато подписвате или шифровате документ, така че ако често използвате определен ключ, няма да е необходимо да го избирате ръчно.

Изберете от менюто - Данни за потребител. В областта Шифроване:

OpenPGP ключ за подписване

Изберете от падащия списък ключ на OpenPGP за подписване на ODF документи.

OpenPGP ключ за шифроване

Изберете от падащия списък ключ на OpenPGP за шифроване на ODF документи.

Шифроване до себе си при шифроване на документи

Отметнете това поле, за да шифровате файла и с публичния си ключ, така че да можете да го отворите с частния.

warning

Дръжте тази настройка включена, ако искате да можете да разшифровате документи, които сте шифровали за други хора.


Шифроване на документи

Шифроването с OpenPGP изисква използването на публичния ключ на получателя, така че този ключ трябва да е налице в хранилището за ключове на OpenPGP в компютъра ви.

  1. Изберете Файл - Записване като.

  2. Въведете име за файла.

  3. Отметнете полето Шифроване с ключ на GPG.

  4. Натиснете Записване. LibreOffice ще отвори диалога за избор на публичен ключ за OpenPGP.

  5. Изберете публичния ключ на получателя. Можете да изберете няколко ключа наведнъж.

  6. Натиснете OK, за да затворите диалога и да запишете файла.

Файлът ще се запише шифрован с избраните публични ключове.

warning

Само частният ключ на получателя може да разшифрова документа, освен ако го шифровате и до себе си.


Разшифроване на документи

Можете да разшифровате само документи, които са били шифровани с публичния ви ключ. За да разшифровате документ:

  1. Отворете документа. Ще се покаже подкана за въвеждане на парола.

  2. Въведете паролата на частния ключ за OpenPGP. Документът ще бъде разшифрован и съдържанието му ще стане достъпно.

Разлика между шифроване на документи с OpenPGP и „Записване с парола“

И двете команди служат за постигане на поверителност, но по различен начин.

Когато запишете документа с парола, трябва да помните паролата, за да го отворите впоследствие. Другите лица, които трябва да отварят документа, също трябва да узнаят паролата, използвана при записването. Следователно тази парола трябва да бъде изпратена, за да бъде известна на другите потребители.

Файловете, шифровани с парола при записване, не могат да се разшифроват, освен ако не бъде подадена паролата от записването.

При шифроването на документ с OpenPGP се задава съвкупност от потребители, които могат да го разшифроват, и не е необходимо да се изпращат пароли по канали с неизвестна степен на защита. Освен това приложението за OpenPGP по-ефективно управлява съхраняваните публични ключове.

Моля, подкрепете ни!