Преглед на навигатора за документи

Цялото съдържание на прозореца „Навигатор“ е разделено на „категории“: заглавия, листове, таблици, рамки, графики, OLE обекти, раздели, хипервръзки, препратки, указатели, коментари или графични обекти.

Навигаторът показва различни видове обекти, съдържащи се в документа. Ако до категория се показва знак плюс, значи съществува поне един обект от съответния вид. Ако задържите показалеца на мишката върху името на категорията, броят на обектите се показва като разширена подсказка.

За да отворите категория, щракнете върху знака плюс. Ако желаете да виждате само елементите от дадена категория, изберете я и щракнете върху иконата Изглед за навигация в съдържанието. Докато щракнете върху иконата отново, ще се показват само обектите от тази категория.

Можете да закачите прозореца „Навигатор“ към някой от ръбовете на документа или да го превърнете обратно в плаващ прозорец (щракнете двукратно в сивата област). Когато прозорецът „Навигатор“ е в свободно състояние, можете да променяте размера му.

Моля, подкрепете ни!