Използване на Microsoft Office и LibreOffice

LibreOffice може да отваря и записва документи във файловите формати на Microsoft Office, включително форматите Microsoft Office Open XML.

Отваряне на файл на Microsoft Office

  1. Изберете Файл - Отваряне. Изберете файл на Microsoft Office в диалоговия прозорец на LibreOffice за отваряне на файл.

Такъв файл на MS Office...

...ще се отвори в този модул на LibreOffice

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Записване като файл на Microsoft Office

  1. Изберете Файл - Записване като.

  2. В полето Тип на файла изберете файлов формат на Microsoft Office.

Записване на документи във формати на Microsoft Office по подразбиране

  1. Изберете - Зареждане/записване - Общи.

  2. В областта Подразбиран файлов формат и настройки за ODF първо изберете вид документи, а след това – тип файлове за записването им.

От този момент нататък когато запазвате документ, Тип на файла ще бъде попълнено според избора ви. Разбира се, винаги можете да изберете друг тип файл в диалоговия прозорец.

Преобразуване на много файлове на Microsoft Office във формата OpenDocument.

Помощникът за преобразуване на документи копира и преобразува всички файлове на Microsoft Office в дадена папка в документи на LibreOffice във файловия формат OpenDocument. Можете да зададете коя папка да бъде прочетена и в коя да се запишат преобразуваните файлове.

  1. За да стартирате помощника, изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи.

Макроси в Microsoft Office и LibreOffice

С някои изключения Microsoft Office и LibreOffice не могат да изпълняват едни и същи макроси. В Microsoft Office се използва код на VBA (Visual Basic for Applications), а в LibreOffice – код на Basic, базиран на LibreOffice API (Application Program Interface, интерфейс за приложно програмиране). Макар че програмният език е един и същ, обектите и методите са различни.

note

Най-новите версии на LibreOffice могат да изпълняват някои скриптове на Visual Basic за Excel, ако разрешите тази възможност в - Зареждане/записване - Настройки за VBA.


Ако използвате макроси в някое от приложенията и желаете да се възползвате от същата функционалност в другото, трябва да редактирате макросите. LibreOffice може да зарежда макросите от файлове на Microsoft Office и можете да разглеждате кода им в развойната среда за Basic на LibreOffice.

Можете да изберете дали да запазвате или да изтривате макросите на VBA

Отворете документ на Microsoft Office, който съдържа макрокод на VBA. Променете само обикновеното съдържание (текст, клетки, графика), без да редактирате макросите. Запишете документа като файл на Microsoft Office. Отворете го в Microsoft Office и макросите на VBA ще се изпълняват както преди.

Можете да изтриете макросите на VBA от файла на Microsoft Office при зареждане или запазване.

  1. Изберете - Зареждане/записване - Настройки за VBA, за да настроите работата на LibreOffice с макроси на VBA.

Моля, подкрепете ни!