Преобразуване на документи на Microsoft Office

LibreOffice може автоматично да отваря документи на Microsoft Office 97/2000/XP. При това обаче някои функции за оформление и форматиращи атрибути в по-сложните документи на Microsoft Office се обработват по-различно в LibreOffice или не се поддържат. Затова преобразуваните файлове изискват известно ръчно преформатиране, чието количество е пропорционално на сложността на структурата и форматирането на оригиналния документ. LibreOffice не може да изпълнява скриптове на Visual Basic, но може да ги зарежда, за да ги анализирате.

Икона Бележка

Най-новите версии на LibreOffice могат да зареждат и записват форматите Open XML на Microsoft Office с разширения docx, xlsx и pptx. Същите версии могат да изпълняват и някои скриптове на Visual Basic за Excel, ако разрешите тази възможност в - Зареждане/записване - Настройки за VBA.


По-долу са изброени общо функциите на Microsoft Office, които могат да предизвикат трудности при преобразуване. Последните не влияят на възможността да работите със съдържанието на вече преобразувания документ.

Microsoft Word

 1. Автофигури

 2. Означения за корекции

 3. OLE обекти

 4. Определени контроли и формулярни полета на Microsoft Office

 5. Индекси

 6. Таблици, рамки и форматиране с много колони

 7. Хипервръзки и показалци

 8. Графики на Microsoft WordArt

 9. Знаци и текст с анимация

Microsoft PowerPoint

 1. Автофигури

 2. Разстояния на табулатори, редове и абзаци

 3. Фонови графики от образеца

 4. Групирани обекти

 5. Някои мултимедийни ефекти

Microsoft Excel

 1. Автофигури

 2. OLE обекти

 3. Определени контроли и формулярни полета на Microsoft Office

 4. Обобщени таблици

 5. Нови видове диаграми

 6. Условно форматиране

 7. Някои функции и формули (вижте по-долу)

Един пример за разликите между Calc и Excel е работата с логически стойности. Въведете TRUE в клетките A1 и A2.

Икона Бележка

За подробно описание на преобразуването на документи към и от форматите на Microsoft Office вижте ръководството за мигриране (на английски език).


Отваряне на документи на Microsoft Office, защитени с парола

LibreOffice може да отваря следните видове защитени с парола документи на Microsoft Office.

Формат на Microsoft Office

Поддържан метод за шифроване

Word 6.0, Word 95

Слабо шифроване с XOR

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Шифроване, съвместимо с Office 97/2000

Word XP, Word 2003

Слабо шифроване с XOR от по-старите версии на Word

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

Слабо шифроване с XOR

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Шифроване, съвместимо с Office 97/2000

Excel XP, Excel 2003

Слабо шифроване с XOR от по-старите версии на Excel


Могат да се отварят файлове на Microsoft Office, шифровани с AES128. Не се поддържат други методи на шифроване.

Моля, подкрепете ни!