Сравнение на терминологията в Microsoft Office и LibreOffice

В следващата таблица са изброени функции на Microsoft Office XP и съответствията им в LibreOffice.

Microsoft Office XP

LibreOffice

Автофигури

Обекти от галерията
Фигурите са достъпни чрез лентата с инструменти Рисунка (меню Изглед - Ленти с инструменти - Рисунка)

Смяна на регистъра (Change Case)

Смяна на регистъра

Щракнете и въведете (Click and Type)

Свободен курсор

Сравняване и смесване на документи (Compare и Merge)

Сравняване

План на документа (Document Map)

Навигатор

Проверка на формули (Formula Auditing)

Детектив

Редове и нови страници (Lines and Page Breaks)

Изливане на текст

Настройка на страницата (Page setup)

Форматиране - Стил на страница

За електронни таблици вижте също Изглед - Разделители на страници

Корекции (Markup)

Следене на промените - Показване

Обновяване на данните (Refresh Data) в Excel

Опресняване на област

Заместване по време на писане (Replace text as you type)

Автокорекция

Показване/скриване (Show/Hide)

Непечатаеми знаци, Скрити абзаци

Проверка на правопис и граматика (Spelling and Grammar)

Правопис

Проследяване на поправките (Track changes)

Промени - Записване

Проверка (Validation)

Валидност

Работна книга (Workbook)

Електронна таблица

Работен лист (Worksheet)

Лист

Споделени работни книги (Shared Workbooks)

Съвместна работа


Моля, подкрепете ни!