Избор на мерни единици

Можете да изберете поотделно мерни единици за документи на LibreOffice Writer, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress и LibreOffice Draw.

  1. Отворете документ от типа, за който желаете да смените мерните единици.

  2. Изберете .

  3. В левия панел на диалоговия прозорец щракнете двукратно върху приложението, за което желаете да изберете мерната единица.

    Щракнете двукратно върху LibreOffice Writer, ако искате да изберете мерните единици за текстови документи.

  4. Щракнете върху Общи.

  5. В раздела Общи изберете мерната единица. Затворете диалоговия прозорец с OK.

Пряко въвеждане на мерни единици

- LibreOffice Writer - Общи

Моля, подкрепете ни!