Параметри на филтрите за Lotus, dBase и Diff

Филтрите за Lotus, dBase и Diff приемат низ, съдържащ числовия индекс на използвания знаков набор за еднобайтови знаци, т.е. 0 за системния знаков набор. Числовите индекси, присвоени на знаковите набори, са изброени в долната таблица.

Пример:

За да импортирате файла myLotus.wk3 със знаков набор DOS/OS2-850/международен (западен):

soffice --infilter="Lotus:4" myLotus.wk3

Знаков набор

Индекс

Неизвестен

0

Windows-1252/WinLatin 1 (западен)

1

Apple Macintosh (западен)

2

DOS/OS2-437/САЩ (западен)

3

DOS/OS2-850/международен (западен)

4

DOS/OS2-860/португалски (западен)

5

DOS/OS2-861/исландски (западен)

6

DOS/OS2-863/канадски френски (западен)

7

DOS/OS2-865/скандинавски (западен)

8

Подразбиран системен

9

Символен

10

ASCII/САЩ (западен)

11

ISO-8859-1 (западен)

12

ISO-8859-2 (централноевропейски)

13

ISO-8859-3 (латиница 3)

14

ISO-8859-4 (балтийски)

15

ISO-8859-5 (кирилица)

16

ISO-8859-6 (арабски)

17

ISO-8859-7 (гръцки)

18

ISO-8859-8 (иврит)

19

ISO-8859-9 (турски)

20

ISO-8859-14 (западен)

21

ISO-8859-15/EURO (западен)

22

DOS/OS2-737 (гръцки)

23

DOS/OS2-775 (балтийски)

24

DOS/OS2-852 (централноевропейски)

25

DOS/OS2-855 (кирилица)

26

DOS/OS2-857 (турски)

27

DOS/OS2-862 (иврит)

28

DOS/OS2-864 (арабски)

29

DOS/OS2-866/руски (кирилица)

30

DOS/OS2-869/съвременен (гръцки)

31

DOS/Windows-874 (тайски)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (централноевропейски)

33

Windows-1251 (кирилица)

34

Windows-1253 (гръцки)

35

Windows-1254 (турски)

36

Windows-1255 (иврит)

37

Windows-1256 (арабски)

38

Windows-1257 (балтийски)

39

Windows-1258 (виетнамски)

40

Apple Macintosh (арабски)

41

Apple Macintosh (централноевропейски)

42

Apple Macintosh/хърватски (централноевропейски)

43

Apple Macintosh (кирилица)

44

Неподдържан: Apple Macintosh (деванагари)

45

Неподдържан: Apple Macintosh (фарси)

46

Apple Macintosh (гръцки)

47

Неподдържан: Apple Macintosh (гуджарати)

48

Неподдържан: Apple Macintosh (гурмукхи)

49

Apple Macintosh (иврит)

50

Apple Macintosh/исландски (западен)

51

Apple Macintosh/румънски (централноевропейски)

52

Apple Macintosh (тайски)

53

Apple Macintosh (турски)

54

Apple Macintosh/украински (кирилица)

55

Apple Macintosh (китайски, опростен)

56

Apple Macintosh (китайски, традиционен)

57

Apple Macintosh (японски)

58

Apple Macintosh (корейски)

59

Windows-932 (японски)

60

Windows-936 (китайски, опростен)

61

Windows-Wansung-949 (корейски)

62

Windows-950 (китайски, традиционен)

63

Shift-JIS (японски)

64

GB-2312 (китайски, опростен)

65

GBT-12345 (китайски, традиционен)

66

GBK/GB-2312-80 (китайски, опростен)

67

BIG5 (китайски, традиционен)

68

EUC-JP (японски)

69

EUC-CN (китайски, опростен)

70

EUC-TW (китайски, традиционен)

71

ISO-2022-JP (японски)

72

ISO-2022-CN (китайски, опростен)

73

KOI8-R (кирилица)

74

Уникод (UTF-7)

75

Уникод (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (централноевропейски)

77

ISO-8859-13 (централноевропейски)

78

EUC-KR (корейски)

79

ISO-2022-KR (корейски)

80

JIS 0201 (японски)

81

JIS 0208 (японски)

82

JIS 0212 (японски)

83

Windows-Johab-1361 (корейски)

84

GB-18030 (китайски, опростен)

85

BIG5-HKSCS (китайски, традиционен)

86

TIS 620 (тайски)

87

KOI8-U (кирилица)

88

ISCII деванагари (индийски)

89

Уникод (модифициран явански UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (кирилска азиатска кодова таблица за Windows, разработена в ParaType)

93

Уникод UCS4

65534

Уникод UCS2

65535


Моля, подкрепете ни!