Задаване на краища на линии

Можете да включите произволен обект в списъка с възможни завършеци на линия.

  1. Използвайте функциите за чертане, за да създадете съответния обект.

  2. Изберете обекта и изберете Форматиране - Линия.

  3. В диалоговия прозорец щракнете върху Стилове за краища.

  4. Щракнете върху Добавяме и припишете име на новия стил за краища.

  5. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!