Задаване на стилове за краища

Можете да дефинирате произволна фигура, която да бъде включена в списъка с налични стилове за краища. Добавя се само формата на фигурата като черен запълнен край.

  1. С функциите за рисуване създайте фигурата, която да се използва като стил за краища.

  2. Изберете фигурата, после изберете Форматиране - Линия.

  3. В диалоговия прозорец щракнете върху раздела Стилове за краища.

  4. Щракнете върху Добавяме и припишете име на новия стил за краища.

  5. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!