Избиране на езика на документа

Езикът, който изберете за документа, определя речника, използван за проверка на правописа, синонимния речник и сричкопренасянето, използваните разделители за десетични дроби и хиляди, както и подразбирания формат за парични суми.

Избиране на език за целия документ

 1. Изберете , а след това – Езици и локали - Общи.

 2. В Подразбирани езици за документи изберете езика за всички създавани по-нататък документи. Ако отметнете Само за текущия документ, изборът ви ще се отнася само за текущия документ. Затворете диалоговия прозорец с OK.

Избиране на език за абзацен стил

 1. Поставете курсора в абзаца, чийто абзацен стил искате да промените.

 2. Отворете контекстното меню и изберете Редактиране на стила на абзаца. Ще се отвори диалоговият прозорец Стил за абзаци.

 3. Изберете раздела Шрифт.

 4. Изберете езика в списъка Език и натиснете OK.

  Асички абзаци, форматирани с текущия абзацен стил, ще преминат към избрания език.

Пряко прилагане на език върху избран текст

 1. Изберете текста, на който искате да припишете даден език.

 2. Изберете Форматиране - Знак. Ще се отвори диалоговият прозорец Знак.

 3. Изберете раздела Шрифт.

 4. Изберете езика в списъка Език и натиснете OK.

В LibreOffice Calc изберете Форматиране - Клетки и продължете по съответния начин.

Избиране на език за знаков стил

 1. Отворете прозореца „Стилове“ и щракнете върху иконата Знакови стилове.

 2. Щракнете върху името на знаковия стил, на който желаете да припишете друг език.

 3. Щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Редактиране на стил, за да отворите диалога Знаков стил.

 4. Изберете раздела Шрифт.

 5. Изберете езика в списъка Език и натиснете OK.

  Сега можете да приложите знаковия стил върху избрания от вас текст.

Добавяне на още езици за текст

 1. Речниците се предоставят и инсталират като разширения. Изберете Инструменти - Език - Още речници от Интернет, за да отворите страницата с речниците в подразбирания браузър.

 2. Изберете речник в списъка с описания. Щракнете върху заглавието в описанието на речника, който желаете да вземете.

 3. На следващата страница щракнете върху иконата Get It, за да изтеглите разширението с речника. Запомнете името на папката, в която браузърът изтегля файла. Ако желаете, изтеглете още речници.

 4. В LibreOffice изберете Инструменти - Разширения и натиснете Добавяне, за да инсталирате изтеглените разширения.

 5. След като инсталирате разширенията, трябва да затворите LibreOffice (включително Quickstarter) и да го рестартирате.

Задаване на езика на потребителския интерфейс

Стандартна инсталация на LibreOffice ви предоставя потребителски интерфейс (ПИ) на избран от вас език.

Повечето потребители изтеглят версията за американски английски, в която менютата и помощта са на английски. Ако желаете друг език за менютата (и за помощта на приложенията, ако е налице за този език), променете езика на ПИ както следва.

 1. Изберете - Езици и локали - Общи.

 2. Изберете друг език на ПИ в списъка „Потребителски интерфейс“.

 3. Щракнете върху OK и рестартирайте LibreOffice.

 4. Ако списъкът не съдържа желания език, вижте „Добавяне на още езици за ПИ“.

Добавяне на още езици за ПИ

- Езици и локали - Общи

Форматиране - Знак - Шрифт

Моля, подкрепете ни!