Създаване и печатане на етикети и визитки

Проектиране на визитки чрез диалогов прозорец

Изберете Файл - Нов - Визитни картички, за да отворите диалоговия прозорец Визитни картички, който ви позволява да определите външния вид на визитките.

Проектиране на етикети и визитки

Чрез диалоговия прозорец Етикети можете да проектирате както етикети, така и визитни картички.

 1. Изберете Файл - Нов - Етикети и ще се отвори диалоговият прозорец Етикети.

 2. В раздела Етикети под заглавието Формат задайте формата на етикетите.

  LibreOffice Writer съдържа множество формати на достъпни на пазара листи с етикети, табелки с имена и визитки. Могат да се използват и други, дефинирани от потребителя формати.

 3. В областта Надпис от раздела Етикети можете да изберете какво да бъде изписано на етикетите.

  Това често включва полета от БД, така че етикетите да могат да бъдат отпечатани с различно съдържание, например при разпращане на циркулярни писма. Възможно е и всички етикети да съдържат един и същ текст.

  Използвайте списъчните полета База от даннии Таблица, за да изберете базата от данни и таблицата, от която да се вземат полетата с данни. Щракнете върху бутона със стрелката, за да прехвърлите избраното поле с данни в областта на надписа. Натиснете Enter, за да вмъкнете нов ред. Също така можете да вмъквате интервали или друг фиксиран текст.

  В раздела Формат можете да дефинирате собствени формати на етикети, които не са включени в готовите формати. За тази цел изберете „По избор“ от списъка Тип. В раздела Настройки можете да зададете дали да бъдат създадени всички етикети или само някои.

 4. Уверете се, че в раздела Настройки е отметнато Синхронизиране на съдържанията. Това означава, че е достатъчно да въведете и редактирате само един етикет (горния ляв).

 5. Щракнете върху Нов документ, за да създадете нов документ с въведените настройки.

 6. След като щракнете върху Нов документ, ще видите малък прозорец с бутон Синхронизиране на етикетите. Въведете първия етикет. Когато щракнете върху бутона Синхронизиране на етикетите, текущият отделен етикет ще бъде копиран върху всички останали етикети в листа.

Моля, подкрепете ни!