Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice)

Можете да управлявате LibreOffice без мишка, само с клавиатурата.

В главната страница на помощта за всеки модул (например LibreOffice Writer или LibreOffice Calc) има връзка към помощта за клавишните комбинации на съответния модул.

Освен това срещу ключовата дума „Достъпност“ ще намерите подробни указания как да управлявате избрания модул без мишка или подобно устройство.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Работа с потребителския интерфейс на LibreOffice без мишка

Активиране на лентата с менюта, лентите с инструменти, прозорците и документа

Неколкократното натискане на F6 превключва фокуса циклично между следните обекти:

Натискайте Shift+F6, за да превключвате между обектите в обратна посока.

Натискайте +F6, за да превключвате към документа.

Натискайте F10, за да превключвате към лентата с менюта и обратно.

Escape затваря отворено подменю, лента с инструменти или текущия плаващ прозорец.

Извикване на комада от меню

Натиснете , F6 или F10, за да изберете първото меню (менюто Файл). Със стрелката надясно се избира следващото меню отдясно, а със стрелката наляво – предишното меню.

Стрелката надолу отваря избраното меню. След това стрелките нагоре и надолу местят фокуса през командите от менюто. Със стрелката надясно се отварят подменютата, където има такива.

Натиснете Enter, за да бъде изпълнена избраната команда от менюто.

Изпълняване на команди чрез икони

Натиснете F6 неколкократно, за да изберете първата икона от лентата с инструменти. След това в хоризонтална лента можете да изберете икона със стрелките наляво и надясно, а във вертикална – със стрелките нагоре и надолу. Клавишът Home избира първата икона от лентата, а End – последната.

Натиснете Enter, за да задействате избраната икона. Ако избраната икона обикновено изисква последващо действие с мишката, например рисуване на правоъгълник, натискането на Enter не е достатъчно – в тези случаи трябва да натиснете +Enter.

Ако някоя лента с инструменти е по-дълга, отколкото може да се побере на екрана, в десния или долния й край се показва икона. Изберете лентата и натиснете Page Up или Page Down, за да видите останалите икони.

Специални съвети относно лентите с инструменти

Натиснете стрелката надолу или надясно, за да отворите избраната лента с инструменти. Това е еквивалентно на щракване с мишката. В лентата използвайте стрелките наляво и надясно. Клавишите Home и End избират съответно първата и последната икона в лентата.

Лентата се затваря с Esc. Лентите с инструменти не могат да се местят без мишка.

Избор от комбинирано поле

Комбинирано поле

Изберете комбинираното поле. Натиснете Enter.

Използвайте клавиша със стрелка надолу или Page Down, за да превъртате надолу елементите от списъка, или стрелката нагоре или Page Up, за да превъртате нагоре. Клавишът Home фокусира първия елемент, а End – последния.

Натиснете Enter, за да потвърдите избрания елемент.

Избор в таблици

В някои прозорци и диалози и в табличните контроли можете да работите с данни в табличен вид, например в дясната част на изгледа Източници на данни. При работата с тези таблици се използват следните клавиши:

Размер и позиция на прозорците

 1. Първо натиснете +интервал.

  Ще се отвори системно меню с команди като Преместване (Move), Промяна на размера (Resize) и Затваряне (Close).

 2. Изберете команда (стрелка надолу, накрая Enter).

 3. След това можете да използвате клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца.

 4. Натиснете Enter, за да потвърдите промяната, или Escape, за да се откажете.

Закачване и откачване на прозорци и ленти с инструменти

 1. Натиснете няколко пъти F6, докато изберете прозореца или лентата с инструменти.

 2. Натиснете +Shift+F10.

Избиране на обекти

Натиснете Shift+F4, за да изберете първия обект в текущия документ. След като е избран обект, натиснете Tab, за да изберете следващия, или Esc, за да се върнете към текста.

Редактиране на обекти

Избран OLE обект може да бъде задействан чрез клавиша Enter.

Редактиране на позицията и размера на обекти

Редактиране на котвите на обектите

Можете да местите котвата на обект с клавишите със стрелки. Първо включете режима на редактиране на манипулатори и изберете котвата. В зависимост от вида на котвата, след това можете да я местите в различни посоки.

 1. Изберете обекта.

 2. Включете режима на редактиране на манипулатори с +Tab.

 3. Горният ляв манипулатор ще започне да мига. Натиснете няколко пъти +Tab, така че никой манипулатор да не мига. Това означава, че е фокусирана котвата на обекта.

 4. Преместете котвата чрез клавишите със стрелки. Обектът ще следва котвата по съответния начин.

Можете да промените начина на закотвяне на избрания обект например чрез контекстното му меню.

Управление на разделителните линии

Документите на LibreOffice Calc, LibreOffice Draw и LibreOffice Impress могат да бъдат разделяни хоризонтално и вертикално на отделни изгледи. Всеки изглед може да показва различна част от документа. С мишката можете да плъзнете разделителна линия от лентата за превъртане и да я пуснете в документа.

Управление на изгледа с източници на данни

+ Shift + F4 отваря и затваря изгледа с източници на данни.

F6: превключва между документа и лентите с инструменти.

+ (клавиш „плюс“): разгъва избрания елемент в дървото на източниците на данни.

- (клавиш „минус“): свива избрания елемент в дървото на източниците на данни.

+Shift+E: превключва между дървото на източниците на данни и таблицата.

Клавишни комбинации в прозореца за проектиране на заявка

F6: превключва между лентата за обектите, табличния изглед и областта за избор.

+стрелка нагоре или +стрелка надолу: местят границата между табличния изглед и областта за избор.

Клавиши в изгледа с таблиците (горната част на прозореца с проект на заявка) и прозореца „Връзки“

+стрелка: мести избраната таблица в посоката на стрелката.

+Shift+стрелка: преоразмерява избраната таблица в табличния изглед.

Del: премахва избраната таблица или връзка от изгледа с таблици.

Tab: превключва между таблиците и връзките в изгледа с таблици.

Enter: когато е избрана връзка, клавишът Enter отваря нейния прозорец Свойства.

Enter: когато е избрана таблица, клавишът Enter въвежда първото поле с данни от списъчното поле в областта за избор.

Клавиши в областта за избор (долната част на прозореца с проект на заявка)

+стрелка наляво или надясно: премества избраната колона наляво или надясно.

Клавиши в прозореца за проектиране на таблици

F6: превключва между лентата с инструменти, изгледа с колони и областта за свойства.

Управление на редактора за ImageMap

Управление на помощта

Натиснете Shift+F1, за да видите разширената подсказка за избраната команда, икона или контрола.

Навигация в главните страници на помощта

Управление на диалоговия прозорец за импортиране на текст (CSV файлове)

Скала

Мостра

Управление на диалоговия прозорец Вмъкване - Специален знак

Моля, подкрепете ни!