Вмъкване, редактиране и записване на изображения

Вмъкване на растерни изображения

Растерно изображение може да бъде вмъкнато в документ на LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw или LibreOffice Impress.

 1. Изберете Вмъкване - Изображение.

 2. Изберете файла. В полето Тип на файла можете да ограничите избора до файловете от определен тип.

 3. Щракнете върху полето Връзка, ако желаете връзка към оригиналния файл.

  Ако полето Връзка е отметнато, изображението се презарежда при обновяване или зареждане на документа. Редакциите, които сте извършили върху локалното копие на изображението, се прилагат отново и то се показва на екрана.

  Ако полето Връзка не е отметнато, винаги работите с копието, създадено при първото вмъкване на графиката.

  За да вградите графики, които първо са били вмъкнати като връзки, изберете Редактиране - Връзки и щракнете върху бутона Прекъсване.

 4. Щракнете върху Отваряне, за да вмъкнете изображението.

Редактиране на растерни изображения

Икони в лентата Изображение

Когато изберете растерното изображение, лентата Изображение ви предлага инструментите за редактирането му. Редактира се винаги само локално копие в документа, дори ако сте вмъкнали изображение като връзка.

note

Лентата Изображение може да изглежда леко различно според това с кой модул работите.


Лентата Филтър за изображения предлага набор от филтри и се отваря със съответната икона от лентата Изображение.

Оригиналният файл с изображението няма да бъде променен от филтрите. Те се прилагат върху него само в документа.

Някои от филтрите отварят диалогов прозорец, в който можете да избирате например интензивността на филтъра. Повечето филтри могат да се прилагат многократно с цел усилване на ефекта им.

note

В LibreOffice Draw и LibreOffice Impress можете да добавите текст и графика, да изберете тези обекти заедно с растерното изображение и да експортирате избраното като ново растерно изображение.


Диалоговият прозорец Изображение

 1. Щракнете върху изображението с десния бутон и изберете Изображение от подменюто, за да отворите диалогов прозорец за свойства.

 2. Променете свойствата на избраното изображение и щракнете върху OK.

Записване на растерни изображения

Ако желаете да записвате във формат като GIF, JPEG или TIFF, трябва да изберете и експортирате растерното изображение.

За да експортирате растерно изображение в Draw или Impress:

 1. Изберете растерното изображение. Можете да изберете и допълнителни обекти, например текст, които да бъдат експортирани заедно с изображението, като натиснете клавиша Shift по време на избирането или като очертаете избиращ правоъгълник около всички обекти.

 2. Изберете Файл - Експортиране. Ще се отвори диалоговият прозорец Експортиране.

  Командата Експортиране записва във файл изображението с всички приложени филтри. Командата Запазване като изображение в контекстното меню запазва изображението без приложени филтри, ако е било вмъкнато като свързано изображение. Вградените изображения винаги се записват и експортират с приложени филтри.

 3. В полето Файлов формат изберете желания файлов формат, например GIF или JPEG.

 4. Ако желаете да експортирате само избираните обекти, отметнете полето Избор.

  Ако Избор не е отметнато, се експортира цялата страница или документ.

 5. Въведете име за файла и натиснете Експортиране.

За да експортирате растерно изображение в Writer: щракнете с десния бутон върху изображението и изберете „Записване на графика“. Ще видите диалоговия прозорец „Експортиране на изображение“. Въведете име и изберете тип на файла.

Моля, подкрепете ни!