Вмъкване на хипервръзки

Можете да вмъквате хипервръзки по два начина: като текст или като бутон. И в двата случая видимият текст може да е различен от URL адреса.

Поставете текстовия курсор в точката от документа, където искате да вмъкнете хипервръзката, или изберете текста, върху който искате да я разположите. Изберете командата Хипервръзка от менюто Вмъкване. Може също да щракнете върху иконата Икона Хипервръзка в лентата Стандартни. Ще се покаже диалоговият прозорец Хипервръзка.

Икона Съвет

Хипервръзките могат да се вмъкват и с плъзгане и пускане от навигатора. Те могат да сочат към препратки, заглавия, графики, таблици, обекти, директории или показалци.


Икона Съвет

Ако желаете да вмъкнете в текст хипервръзка, сочеща Таблица 1, плъзнете елемента Таблица 1 от навигатора и го пуснете в текста. За тази цел в навигатора трябва да е избран режим при плъзгане Вмъкване като хипервръзка.


Моля, подкрепете ни!