Редактиране на хипервръзки

Когато щракнете с върху хипервръзка в документ на Writer, ще се отвори уеббраузър с посочения адрес в Уеб. Ако не използвате мишка, поставете показалеца в хипервръзката и отворете контекстното меню с Shift+F10, след което изберете Отваряне на хипервръзка.

Промяна на текста на хипервръзка

tip

В документи на Writer можете да щракнете където и да е в хипервръзка и да редактирате видимия текст.


Ако напуснете хипервръзката, като преместите курсора другаде, ще се промени само видимият текст.

Ако напуснете връзката, въвеждайки интервал точно след последния знак, автокоригирането – ако е включено – ще промени URL, така че да бъде същият като видимия текст.

tip

Във всички типове документи можете да отворите диалоговия прозорец Хипервръзка, за да редактирате хипервръзка. Първо поставете курсора в хипервръзката или точно пред нея, после щракнете върху иконата Хипервръзка в лентата Стандартни.


Промяна на URL на хипервръзка

Промяна на атрибутите на всички хипервръзки

  1. Отворете прозореца „Стилове“.

  2. Щракнете върху иконата Знакови стилове.

  3. Щракнете с десния бутон върху стила „Връзка към Интернет“ или „Посетена връзка към Интернет“ и изберете Редактиране на стил.

  4. В диалоговия прозорец изберете новите атрибути и щракнете върху OK.

Редактиране на бутон с хипервръзка

Бутоните с хипервръзки трябва да се редактират в режим на проектиране на формуляри.

  1. Изберете от менюто Изглед - Ленти с инструменти и разрешете лентата „Контроли за формуляри“, щракнете върху иконата „Режим „Проектиране“ и щракнете върху бутона. Ще се покажат манипулаторите на бутона.

  2. Отворете контекстното меню и изберете Свойства на контрола.

  3. Редактирайте свойството в диалоговия прозорец за контролата.

Моля, подкрепете ни!