Работа с групи

Можете да комбинирате няколко графични обекта в група, за да ги използвате като един обект.

Можете да местите, трансформирате, преоразмерявате, деформирате и преобразувате всички обекти в дадена група заедно, а също така да влезете в групата по всяко време, за да променяте отделните обекти.

Можете да променяте свойствата (дебелина на линията, цвят на запълването и т.н.) на всички обекти в групата заедно, както и да влезете в групата и да променяте отделните обекти.

Освен това групите могат да се влагат в други групи.

За да групирате обекти

 1. Изберете заедно обектите, които искате да групирате. Задръжте Shift, докато щраквате върху отделните обекти.

 2. Щракнете с десния бутон върху избраните обекти, за да отворите контекстното меню. В Calc и Writer командите са в подменюто Групиране, а в Impress и Draw – в самото контекстно меню.

 3. Изберете Групиране.

  Икона Бележка

  Можете да изберете обектите и като ги оградите с избираща рамка.


Например, може да групирате всички обекти във фирмена емблема, за да местите и преоразмерявате емблемата като единичен обект.

След като обектите са групирани, избирането на един от тях избира цялата група.

За да влезете в група

 1. Щракнете с десния бутон върху някой обект от групата. В Calc и Writer командите са в подменюто Групиране, а в Impress и Draw – в самото контекстно меню.

 2. Изберете Влизане в група.

 3. Сега можете да изберете и редактирате единичен обект в групата.

В този режим можете да добавяте или изтривате обекти от групата.

Обектите извън групата се показват с по-бледи цветове.

За да излезете от група

 1. Щракнете с десния бутон върху някой обект от групата. В Calc и Writer командите са в подменюто Групиране, а в Impress и Draw – в самото контекстно меню.

 2. Изберете Излизане от група.

В Draw или Impress можете да излезете от група и чрез двукратно щракване извън нея.

За да разгрупирате група

 1. Щракнете с десния бутон върху някой обект от групата. В Calc и Writer командите са в подменюто Групиране, а в Impress и Draw – в самото контекстно меню.

 2. Изберете Разгрупиране.

Сега можете да избирате и редактирате всички обекти поотделно.

Моля, подкрепете ни!