Вмъкване на обекти от галерията

Можете да вмъкнете обект в документ или като копие, или като връзка. Копието на обект е независимо от оригиналния обект и не се влияе от промените в него. Връзката, от друга страна, зависи от оригиналния обект и отразява промените в него.

Вмъкване на обект като копие

 1. Отворете галерията, като щракнете върху иконата Галерия на лентата Стандартни или изберете Инструменти - Галерия.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете обект чрез еднократно щракване.

 4. Плъзнете обекта в документа или щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню и изберете Вмъкване и Копиране.

Вмъкване на обект като връзка

 1. Отворете галерията, като щракнете върху иконата Галерия на лентата Стандартни или изберете Вмъкване - Мултимедия - Галерия.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете обект чрез еднократно щракване.

 4. Плъзнете обекта в документа, задържайки натиснати клавишите Shift и или щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню и изберете Вмъкване и Връзка.

Вмъкване на обект като фонова графика

 1. Отворете галерията, като щракнете върху иконата Галерия на лентата Стандартни или изберете Инструменти - Галерия.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете обект чрез еднократно щракване.

 4. Отворете контекстното меню и изберете Вмъкване - Фон - Страница или Абзац.

Вмъкване на обект като текстура (шарка) за друг обект

 1. Отворете галерията, като щракнете върху иконата Галерия на лентата Стандартни или изберете Инструменти - Галерия.

 2. Изберете тема.

 3. Изберете обект чрез еднократно щракване.

 4. Плъзнете обекта върху другия обект в документа със задържан клавиш .

Моля, подкрепете ни!