Декоративен текст с Fontwork

С Fontwork можете да създавате графични обекти от тип декоративен текст.

За да създадете обект на Fontwork

 1. Ако не виждате лентата Рисунка или Fontwork, изберете Изглед - Ленти с инструменти, за да я активирате.

 2. В лентата Рисунка или Fontwork щракнете върху иконата Галерия на Fontwork.

  Икона за галерията на Fontwork

  Галерия на Fontwork

 3. В диалоговия прозорец Галерия на Fontwork изберете стил на Fontwork и натиснете OK.

  Обектът на Fontwork ще бъде вмъкнат в документа. Тези обекти са потребителски фигури. Чрез лентата Настройки на триизмерен обект можете да превключвате по всяко време изгледа им между двуизмерен и триизмерен.

 4. Щракнете двукратно върху обекта, за да включите режима на редактиране на текст.

 5. Заменете временния текст на Fontwork с ваш собствен текст.

 6. Натиснете Esc, за да приключите режима на редактиране на текст.

За да редактирате обект на Fontwork

 1. Щракнете върху обекта на Fontwork. Ако той е вмъкнат във фона, задръжте клавиша , докато щраквате.

  Ще се покаже лентата с инструменти Fontwork. Ако не виждате лентата Fontwork, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Fontwork.

 2. Щракнете върху икона в лентата Fontwork.

  Налице са следните икони:

За да редактирате още атрибути на Fontwork

 1. Щракнете върху обекта на Fontwork. Ако той е вмъкнат във фона, задръжте клавиша , докато щраквате.

 2. Изберете свойствата от лентата с инструменти Свойства на графичен обект. Можете да променяте дебелината и цвета на линията, цвета и вида на запълването и други.

Моля, подкрепете ни!