Работа с лентите с инструменти

Лентите с инструменти в LibreOffice могат да бъдат или закачени като част от главния прозорец, или плаващи като отделни прозорци. По подразбиране видимите ленти с инструменти и тези, които отваряте с Изглед - Ленти с инструменти са закачени, а позициите им са заключени.

Някои икони в лентите с инструменти, например Цвят на шрифта, могат да отварят друга лента с инструменти. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите друга лента, съдържаща още икони.

Сега имате избор: или щракнете върху иконата, която желаете да задействате, или хванете лентата с инструменти за заглавната й лента и я плъзнете, задържайки натиснат бутона на мишката.

Контекст на лентите с инструменти

Някои ленти с инструменти се отварят автоматично в зависимост от контекста. Например, когато щракнете в таблица в текстов документ, се отваря лентата Таблица. Когато щракнете в номериран абзац, се отваря лентата Водачи и номерация.

warning

По подразбиране лентите с инструменти се скриват, когато е активна динамичната лента.


За да затворите временно лента с инструменти

Щракнете върху иконата в заглавната лента на лентата с инструменти или изберете Затваряне на лентата с инструменти от контекстното меню. Лентата с инструменти ще се покаже отново автоматично, когато впоследствие се активира същият контекст.

За да затворите лента с инструменти за постоянно

Когато лентата с инструменти е видима, изберете Изглед - Ленти с инструменти и щракнете върху името на лентата, за да премахнете отметката.

За да се покаже затворена лента с инструменти

За да отключите закачена лента с инструменти

Щракнете с десния бутон върху лентата с инструменти и в контекстното меню изберете Заключване позицията на лентата с инструменти, така че отметката пред командата да изчезне. В началото на отключена лента с инструменти се вижда малък вертикален манипулатор, който можете да използвате, за да я местите.

За да заключите закачена лента с инструменти

Можете да заключите позицията на лента с инструменти, като изберете отново Заключване позицията на лентата с инструменти от контекстното меню, за да върнете отметката пред командата.

За да направите лента с инструменти плаваща

Щракнете върху манипулатора в началото на лентата с инструменти и я плъзнете в документа.

За да закачите отново плаваща лента с инструменти

note

Прикрепването на ленти с инструменти и прозорци зависи от настройките за диспечера на прозорци на системата. Трябва да укажете на системата да показва пълното съдържание на прозорците при преместването им вместо само рамката.


Моля, подкрепете ни!