Търсене на атрибути

Диалоговият прозорец Търсене и замяна позволява търсене на атрибути в текстови документи.

Можете да търсите текст с атрибути, приложени чрез директно форматиране или стилове. Например, ако търсите атрибута Шрифт, ще бъдат намерени всички части от текста, в които е използван различен от подразбирания шрифт. В частност това е текст с пряко зададен атрибут за шрифт, както и текст, в който шрифтът е превключен чрез стил.

tip

Ако желаете да откриете текст по името на шрифт му, щракнете върху бутона Формат в диалоговия прозорец Търсене и замяна на LibreOffice Writer.


note

След като зададете атрибутите, които искате да намерите, полето Абзацни стилове в областта Други настройки на диалоговия прозорец Търсене и замяна в LibreOffice Writer се замества с Включително стиловете.


note

Ако желаете да търсите текст, в който атрибутите са зададени чрез пряко форматиране и стилове, отметнете полето Включително стиловете.


note

Критериите за търсене на атрибути се изброяват под полето Търсене.


За да намерите всички променени шрифтове

  1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

  2. Ако е необходимо, изчистете текстовото поле Търсене.

  3. Щракнете върху Атрибути.

  4. В диалоговия прозорец Атрибути отметнете полето Шрифт и щракнете върху OK.

    В диалоговия прозорец Търсене и замяна под текстовото поле Търсене сега е изписано „Шрифт“.

  5. Натиснете Търсене - следващ.

Ще бъдат открити всички места, където е приложена промяна на шрифта, както пряко, така и чрез приписване на съответен стил.

Нулиране на режима на търсене и замяна

За да прекратите търсенето на текущите атрибути, върнете диалоговия прозорец Търсене и замяна в нормален режим.

Диалогов прозорец Търсене и замяна

Моля, подкрепете ни!