Записване на документи в други формати

  1. Изберете Файл - Записване като. Ще видите диалоговия прозорец Записване като.

  2. В списъка Записване като тип или Тип на файла изберете желания формат.

  3. Въведете име в полето Име на файла и натиснете Записване.

Ако желаете диалоговите прозорци за файлове да предлагат друг формат по подразбиране, изберете съответния формат в - Зареждане/записване - Общи, в областта Подразбиран файлов формат.

Моля, подкрепете ни!