Инструмент за докладване на сривове

Инструментът за докладване на сривове стартира автоматично след програмен срив.

Инструментът за докладване на сривове събира цялата необходима информация, която може да помогне на разработчиците да подобрят кода, така че грешката да бъде избегната в следващите версии. Моля, помогнете ни да подобрим продукта, като изпратите генерирания доклад.

Стартиране на инструмента за докладване на сривове

При повечето програмни сривове инструментът за докладване на сривове ще се стартира автоматично.

Изпращане на доклада за срив

Отметнете полето, ако искате да рестартирате LibreOffice в безопасен режим. После щракнете върху бутона Изпращане на доклад за срив.

Ако успешно бъде изпратен доклад за грешка, в диалогов прозорец ще се покаже URL адрес. За да видите доклада, копирайте URL адреса и го поставете в уеббраузър.

tip

Няма да получите отговор на доклада си за грешка. Ако имате нужда от помощ, посетете Помощ от общността за общ преглед на възможностите.


Какви данни се изпращат?

Докладът за срив съдържа информация за вида на грешката, предизвикала срива, и съдържанието на паметта на процеса в момента на срива. Съдържанието на паметта включва: списък на заредените библиотеки и номерата на версиите им; списък на текущите нишки със съдържанието на стековата им памет и състоянията на регистрите на процесора. Извлечението от паметта се събира локално чрез стандартни системни инструменти: dbghelp.dll при системи с Windows; clone(), ptrace() и директорията /proc при системи с Linux; Crash Reporter на Apple при Mac системи.

Изпраща се информация и за версията на LibreOffice, име и версия на операционната система и данни за хардуера (тип и характеристики на ЦП; общ обем на оперативната памет (RAM); графично устройство и драйвер).

Докладът за срив е анонимен. Не се изпраща информация за идентификация, нито съдържание на документи. Данните за доклада се изпращат като HTTP POST заявка от няколко части.

Моля, подкрепете ни!