Добавяне на бутони към ленти с инструменти

За да направите бутон видим в лента с инструменти

Отворете контекстното меню на лентата с инструменти (щракнете с десния бутон) и изберете Видими бутони, после изберете бутона, който искате да се покаже.

За да добавите бутон към лента с инструменти

  1. Изберете Инструменти - Персонализиране и отворете раздела Ленти с инструменти.

  2. В полето Цел изберете лентата с инструменти, която искате да промените.

  3. Изберете командата, която да бъде добавена, от полето Налични команди. (Използвайте полетата Категория и/или Търсене, за да стесните възможностите.)

  4. Щракнете върху иконата Стрелка надясно, за да добавите избраната команда.

  5. Отметките в списъка Присвоени команди определят дали съответните команди се виждат в лентата с инструменти.

  6. Можете да пренареждате списъка Присвоени команди, като изберете име на команда и използвате бутоните Преместване нагоре и Преместване надолу.

  7. Натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!