Копиране на области от електронни таблици в текстови документи

  1. Отворете текстовия документ и електронната таблица.

  2. Изберете областта от листа, която искате да копирате.

  3. Посочете избраната област и натисне бутона на мишката. Задръжте го натиснат за момент, после плъзнете областта в текстовия документ.

  4. След като курсорът се озове на мястото, където желаете да вмъкнете областта от листа, отпуснете бутона на мишката. Областта от клетки ще бъде вмъкната като OLE обект.

  5. Можете да изберете и редактирате OLE обекта по всяко време.

  6. За да редактирате OLE обекта, щракнете двукратно върху него.

    Може също да изберете обект и после командата Редактиране - OLE обект - Редактиране или Редактиране от контекстното меню. Ще редактирате обекта в неговата собствена рамка в текстовия документ, но ще виждате иконите и командите от менюта, необходими за електронни таблици.

  7. Изберете Отваряне, за да отворите документа – източник на OLE обекта.

Моля, подкрепете ни!